Siirry sisältöön

Vammaisneuvosto

Henkilö istumassa maastopyörätuoli Hippocampen kyydissä.

Vammaisneuvosto on toiminut Paimiossa 40 vuotta, vuodesta 1982 alkaen, vaikka vammaisneuvostojen asettamisesta säädettiin vasta vuoden 2015 kuntalaissa (voimaan 1.6.2017).  Vammaisneuvostoon kuuluvat vammaisjärjestöjen, seurakunnan ja kaupungin edustajat.
Lue lisää vammaisneuvoston juhlavuodesta!

Kuntalain 28 §:n mukaan vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto. Kuntalain mukaisia vaikuttamistoimielimiä ovat myös vanhusneuvosto ja nuorisovaltuusto. Kaikki kolme vaikuttamistoimielintä toimivat vuodesta 2023 alkaen hyvinvointilautakunnan alaisuudessa.

Saman lain mukaan kunnanhallituksen on huolehdittava vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä. Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Vammaisneuvoston tehtävänä on edistää ja seurata kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten henkilöiden kannalta. Tavoitteena on vaikuttaa asenteisiin niin, että vammaisnäkökulma huomioidaan päätöksiä valmisteltaessa ja tehtäessä.  Vammaisneuvosto voi tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja ja kannanottoja asioista, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden jokapäiväisessä elämässä. Tavoitteena on vammaisten osallisuuden, tasa-arvon, yhdenvertaisuuden, esteettömyyden ja saavutettavuuden edistäminen.

Lisätietoja

 • Neljä vammaisneuvoston jäsentä ryhmäkuvassa.
  Kuvassa vasemmalla vammaisneuvoston puheenjohtaja Marja Mäenpää sekä jäsenet Mervi Kuusela, Antti Salonen ja Hilppa Leppänen.

  Puheenjohtaja, Marja Mäenpää

  Sihteeri, Raija Ketonen

  Kuusela Mervi

  Taipaleenmäki Joonas

  Kuosmanen Tiina

  Kerola Saara

  Alander Eira

  Laaksonen Vesa

  Salonen Antti

  Leppänen Hilppa

 • Puheenjohtaja, Marja Mäenpää

  puh. 050 5574253

  marjamaarit.maenpaa@gmail.com

   

  Sihteeri, Raija Ketonen

  raija.ketonen@paimio.fi