Siirry sisältöön

Varhaiserityiskasvatus

Paimiossa lapsen on mahdollista saada yleistä, tehostettua tai erityistä tukea sekä varhaiskasvatuksessa että esiopetuksessa.

Paimiossa lapsen kehitystä tuetaan laadukkaalla varhaiskasvatuksella ja esiopetuksella. Kaupungissa toimii varhaiskasvatuksen erityisopettajia, jotka auttavat varhaiskasvatuksen henkilökuntaa tukeen liittyvissä asioissa. He myös kartoittavat tukitoimien tarvetta sekä tekevät yhteistyötä huoltajien ja eri verkostojen kanssa.

Erityisopettajien lisäksi Paimiossa toimii ryhmäavustajia eri päiväkodeissa. Jokelan päiväkodissa yksi ryhmistä on integroitu erityisryhmä.

Tukea järjestetään kolmiportaisen mallin mukaan:

1. Yleinen tuki
Kaikilla lapsilla on oikeus saada yleistä tukea. Huoltajien kanssa tehdään varhaiskasvatus- tai esiopetussuunnitelma.

2. Tehostettu tuki
Jos yleinen tuki ei riitä, tehdään lapselle pedagoginen arvio, jonka pohjalta huoltajien (ja tarvittaessa kuntouttajien ja/tai sosiaalityön) kanssa tehdään tehostetun tuen oppimissuunnitelma.

3. Erityinen tuki
Jos tehostettu tuki ei riitä, tehdään lapselle pedagoginen selvitys. Oppilashuolto esittää sen pohjalta erityisen tuen aloittamista. Päätöksen tuesta tekee sivistysjohtaja.
Pedagogisen selvityksen pohjalta tehdään yhdessä huoltajien ja kuntouttajien kanssa erityisen tuen oppimissuunnitelma. Esiopetuksessa suunnitelma on nimeltään Hojks eli henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. Oppimissuunnitelmissa on oleellista tunnistaa lapsen vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet.

Toimi näin

Jos koet lapsesi kaipaavan tukea, voit olla yhteydessä joko
* lapsesi päiväkotiin tai perhepäivähoitajaan
* varhaiskasvatuksen erityisopettajaan

Kenelle ja millä ehdoin

Erityisvarhaiskasvatusta on saatavilla lapsille, jotka osallistuvat kunnalliseen varhaiskasvatukseen.

Palvelun maksullisuus

Palvelu on maksuton

Asiointikanavat

 • Konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja
  +35824745198
  Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Ala-Vistan ja Kriivarin päiväkodit sekä perhepäivähoito
  Maksullisuustiedot: (pvm/mpm)
  +35824745297
  Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Tapiolan päiväkoti
  Maksullisuustiedot: (pvm/mpm)
  +35824745429
  Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Jokelan päiväkoti
  Maksullisuustiedot: (pvm/mpm)
  +3584745195
  Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Lempilän, Pikku-Lempilän, Hanhijoen ja Preitilän päiväkodit
  Maksullisuustiedot: (pvm/mpm)
  Varhaiskasvatusjohtaja
  +35824745312
  Maksullisuustiedot: (pvm/mpm)