Siirry sisältöön

Rakennuksen purkaminen, lupa tai ilmoitus

Rakennuksen purkaminen vaatii luvan tai vähintään siitä on ilmoitettava rakennusvalvontaan.

Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa ilman lupaa asemakaava-alueella. Myöskään alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemaakaavan laatimiseksi, rakennusta ei saa purkaa ilman lupaa. Lupa on myös tarpeen, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Kunta tarvitsee tiedon rakennuksen poistumasta, jotta se voidaan välittää Digi- ja väestötietoviraston rakennus- ja huoneistorekisteriin. Vasta tällöin lakkaa myös kiinteistövero- ja palovakuutusvelvoite rakennuksen osalta.

Pääsääntöisesti rakennuksia ei saa purkaa polttamalla. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi kuitenkin myöntää luvan rakennuksen polttamiseen joissakin poikkeustapauksissa, mm. purettavan rakennuksen käyttäminen
pelastuslaitoksen harjoituskohteena, jolloin asia tutkitaan tapauskohtaisesti. Tällöin edellytetään, että poltettavasta rakennuksesta on poistettu muovit, asbesti, kreosootti sekä muut myrkylliset materiaalit. Rakennus ei saa sijaita taajama-alueella eikä lähellä julkisia rakennuksia tai vilkasliikenteisiä teitä eikä myöskään pohjavesialueella tai lähellä vesistöä. Luvan saamiseksi ota yhteyttä pelastuslaitokseen sekä kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiseen.

Huomioi, että polttaminen ei koskaan hävitä rakennusta kokonaan, vaan tällöin jäljelle jää runsaasti hyödyntämiskelvotonta jätettä. Tällaisten jätekuormien vastaanotto- ja käsittelytapa selvitetään tapauskohtaisesti.

Toimi näin

Kysy rakennuksen purkamisesta Lupapisteellä. Saat varmimmin tiedon, vaatiiko rakennuksen purku luvan.

Hae tarvittaessa purkulupaa Lupapisteellä. Muista hankkia tarvittavat liitteet:
* Asemapiirros, johon on merkitty purettava rakennus
* Selvitys rakennusjätteen käsittelystä ja purkutyön jätehuollosta
* Asbestikartoitus

Jos rakennus sijaitsee asemakaava-alueen ulkopuolella, tee purkamisilmoitus sähköpostilla rakennusvalvonta@paimio.fi -osoitteeseen.

Purkamislupaa tai -ilmoitusta ei tarvita silloin, kun maankäyttö ja rakennuslain mukainen katusuunnitelma, maantielain mukainen hyväksytty tiesuunnitelma tai ratalain mukainen hyväksytty ratasuunnitelma edellyttävät rakennuksen purkamista.

Kenelle ja millä ehdoin

Jollei purkamiseen tarvita lupaa, rakennuksen tai sen osan purkamisesta on ilmoitettava kirjallisesti kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle 30 pv ennen purkutyöhön ryhtymistä (purkamisilmoitus).

Historiallisesti merkittävänä tai rakennustaiteellisesti arvokkaana tai tällaisen kokonaisuuden osana olevat rakennukset vaativat purkamisluvan.

Asiointikanavat

 • Tarkastusinsinööri
  +35824745296
  Tarkastusinsinööri
  Maksullisuustiedot: (pvm/mpm)
  Rakennustarkastaja
  +35824745340
  Rakennustarkastaja
  Maksullisuustiedot: (pvm/mpm)