Siirry sisältöön

Kulttuuriin liittyvän kansalaistoiminnan tuki ja avustukset

Paimion kaupungin sivistys- ja vapaa-aikalautakunta tukee talousarvioonsa kohdennetuista rahoista vuosittain Paimiossa tapahtuvaa kulttuuritoimintaa.

Paimion kaupungin sivistys- ja vapaa-aikalautakunta tukee sen talousarvioon kohdennetuista rahoista vuosittain Paimiossa tapahtuvaa kulttuuritoimintaa myöntämällä kohdetukea kulttuuritoiminnan järjestämiseen. Lisäksi tukea myönnettäessä huomioidaan toiminta, jota ei voida oleellisilta osin järjestää Paimiossa.

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan kaikista eri tukimuodoista on koostettu yhteinen Hakijan opas. Hakulomakkeita saa kaupungintalon palvelupisteestä, kirjastosta, Paimion kaupungin kotisivuilta.

Toimi näin

Tukihakukaavake, joka tulostetaan ja tiedot kirjataan käsin.

Tukihakukaavake, jonka voit täyttää koneella ja tulostaa allekirjoitusta varten.
Hakijan oppaan ja tukihakukaavakkeen löydät Paimion kaupungin verkkosivulta.
Tiedusteluihin vastaa kirjasto- ja kulttuurijohtaja.

Kenelle ja millä ehdoin

Avustuksia myönnetään sekä säännölliseen toimintaan että tapahtumien järjestämiseen.

Lautakunnan myöntämän tuen saaminen edellyttää, että

1) hakemus on määräaikaan (vuosittain 15.1. mennessä, noudattaen kaupungin yleistä virastoaikaa) mennessä jätetty ilmoituksessa mainittuun paikkaan,
2) hakemus on asianmukaisesti täytetty sitä varten laaditulle lomakkeelle,

Tuista päätettäessä lautakunta käyttää harkinnanvaraa.

Palvelun maksullisuus

Palvelu on maksuton

Asiointikanavat

Tausta ja lainsäädäntö

Yhdistykset, säätiöt, laitokset, yksittäiset kansalaiset ja muut kunnassa toimivat yhteisöt voivat saada kulttuuritoiminnan harjoittamiseen ja edistämiseen avustuksia kunnalta. Kunnan tehtävänä on tukea kulttuuritoimintaa kunnassa.

Kunnat voivat avustaa teatteri-, tanssi- ja sirkustoimintaa sekä museo- ja musiikkitoimintaa kunnassa eri tavoin.