Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta toimii rakennusvalvontaviranomaisena ja ympäristönsuojeluviranomaisena. Lisäksi lautakunta toimii maa-aineslain tarkoittamana valvontaviranomaisena ja hoitaa eri laeissa kunnalle määrätyt rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun viranomaistehtävät.

 


Ympäristölautakunta 1.6.2017 - 31.5.2021 

PuheenjohtajaRistilä, Pasi  
                       
Varajäsen
Granö, Erkki
Varapuheenjohtaja
Turpeinen, Heikki

Varajäsen
Ylihonko, Markku
Jäsen
Hyssälä, Tuomas

Varajäsen
Tuomola, Mika
Jäsen
Simola, Lauri

Varajäsen
Malli, Sara
Jäsen
Päätalo, Seppo
Varajäsen
Klapuri, Tintti
JäsenReunanen, Kristiina
Varajäsen
Autti, Santeri
Jäsen
Mäenpää, Marja

Varajäsen
Tuominen, Satu
 
     
Jäsen
Tuunainen, Kristiina
 
Varajäsen
Lahti, Helena
 
     
Jäsen
Vairinen-Salmela, Johanna

Varajäsen Valkonen, Kimmo 
 
   
 Kh:n edustaja
Jalonen, Kimmo
 
 Kh:n varaedustaja
Alander, Eira
 


 Nuorisovaltuuston

 edustaja                                Paavilainen, Veikko


 Nuorisovaltuuston

 varaedustaja                        Laaksonen, Mikael