Hoppa till innehåll

Social- och hälsovård

Egentliga Finlands välfärdsområde Varha ansvarar för att organisera social- och hälsovården samt räddningsinsatser från 1 januari 2023. Varha består av 27 kommuner, ett sjukvårdsdistrikt, specialvård och räddningstjänst.

Logo av Egentiliga Finlands välfärdsområde.

Mera information om social- och hälsovård

 • Syftet med Socialtjänstenheten är att ge hjälp och stöd till individer, familjer och samhällen som möter olika svåra situationer i livet, att främja utvecklingen av sin egen coping-förmåga och även att förebygga social utslagning och otrygghet.

  Vi kommer att anpassa våra aktiviteter för att möta de specifika behoven hos vår kund eller kundfamilj. Samtidigt som vi uppmuntrar våra kunder att ta initiativ för att sortera sina angelägenheter, hjälper vi och stöder dem. Det är väsentligt att göra en helhetsanalys av kundens situation i samarbete med olika andra  myndigheter.

  För att förhindra att sociala problem eskalerar är det bäst att ingripa i ett så tidigt skede som möjligt. För detta ändamål finns ett nära och pågående samarbete med lokala myndigheter, såsom skola, daghem, ungdomsvård, barnhälsomottagning och personal från Arbets- och näringsbyrån.

  Socialtjänstenheten finns i Pemars stadshus, på Vistantie 18.

  För att nå socialtjänstenheten kan du ta kontakt …

 • De flesta äldre lever självständiga liv och använder i första hand samma tjänster som andra medborgare. För vissa kan åldrande eller en livskris utlösa sjukdomar och bidra till ökat behov av hjälp, vård och service.

  Syftet med äldretjänster, såsom hemtjänst, är att med hänsyn till tillgängliga resurser ge stöd till invånare som behöver hjälp med grundläggande aktiviteter i det dagliga livet för att kunna bo kvar i sitt eget hem så länge som möjligt och att säkerställa att kunderna får mänsklig vård även när de visar nedsatt funktionsförmåga och behov av omfattande assistans.

  Vårt mål är att hjälpa äldre att bibehålla sin höga livskvalitet och självbestämmande samt uppnå självständig funktion. Tjänsterna är utformade för att möta våra kunders behov, och vid tillhandahållandet av dessa tjänster följer klinisk praxis de nationella riktlinjerna för nuvarande vård.

  Tjänster för äldre tillhandahålls i regel av kommunen och riktar sig till de äldre som har störst behov. Dessutom stöder Paimio stad tillhandahållandet av förebyggande vård för äldre i form av olika stödtjänster, såsom fritidsaktiviteter i Tikkala daghem, matleveransservice och badtjänster.

  Vårt arbetsområde inkluderar:

  • hemtjänst
  • Tikkala äldredaghem
  • stöd service
  • familjeomsorg
  • skyddat boende
  • allmännyttiga hyresbostäder för äldre
  • vårdhem
  • Paltanpuisto Servicecenter för äldre
  • Äldrerådet

  Kontaktuppgifter..

 • Pemar-Sagu Hälsovårdscentral

  Terveyskeskuksentie 1, Paimio
  Tel. 02 474 6200, Må  – Fre 8-15.30

  Öppettider Må – To 8-16, Fre 8-15

  Läkarjour vardagar kl. 8-16

  vårdcentral – Paimion kaupunki (paimionsauvonterveyskeskus.fi)

   

  Läkarjour vardagar efter kl. 16, veckoslut och helger:

  Jourande läkare nås i Åboregionens samjour

  Centraliserad telefonrådgivning tfn 02 313 8800
  Anhöriga: tfn 02 313 8930
  SMS-tjänster för hörselskadade: tfn 050 592 4740

  Adress: Åucs T-sjukhuset
  Keramikfabriksgatan 1, Åbo