Hoppa till innehåll

Staden och förvaltning

Pemar är en stad med 11 115 invånare, med ett utmärkt läge längs motorvägen Helsingfors-Åbo. Det centrala läget erbjuder goda trafikförbindelser för arbetstagare och smidiga transporter av varor.

Pemars stadshus.

Lär känna staden och förvaltningen

Nedan kan du bekanta dig med staden och förvaltningen i sammanfattad form.

 • Det högsta beslutande organet i Pemar är stadsfullmäktige.

  Följande är stadsstyrelsen, som ansvarar för stadens förvaltning och skötsel av stadens ekonomi samt beredning och verkställandet av fullmäktiges beslut och tillsyn över beslutens laglighet. Stadsdirektören fungerar som föredragande för stadsstyrelsen.

  Stadsdirektör i Pemar är Jari Jussinmäki.

  Kommunens organisation har två nivåer, en för förtroendevalda och en för personalen. I de förtroendevaldas organisation ingår stadsfullmäktige, stadsstyrelsen och nämnderna.

 • Pemar ligger längs motorvägen E18 mellan Åbo och Helsingfors. I Pemar är landskapet bördigt och består till stor del av gammal havsbotten. Slätterna bryts av skogsområden med berghällar – ett typiskt landskap i Egentliga Finland. Pemar är stolt över sin älvdal, som är ett nationellt värdefullt landskapsområde.

  Pemar är en livaktig landsbygdsstad, som har utvecklat sin servicenivå väl efter tidens krav. Samtidigt har man tagit väl hand om sina invånares trivsel genom att vara en trygg och stimulerande hembygd.

   

 • Tack vare sitt fördelaktiga läge har Pemar utvecklats till en modern landsbygdsstad med 11 100 invånare. Idag utgör Pemar en modern småstad med lantlig karaktär, med ren och vacker natur och ett rikt utbud av kultur- och sportaktiviteter samt en hög servicenivå.

  Pemar har alltid erbjudit arbete såväl för de egna invånarna som för invånare i grannkommunerna. Även om sädesfälten fortfarande sommartid böljar i Pemars lantliga landskap, är servicesektorn numera den näring som sysselsätter flest människor.

 • Servicepunkten

  Vid servicepunkten, som finns i Pemar stadshus-biblioteks ingångsaula, har man möjlighet att sköta betalningar som hör till stadens verksamhet samt få olika blanketter. Vid servicepunkten finns också telefonväxeln.

  Servicepunktens personal betjänar kunder i följande ärenden:
  – telefonväxel
  – allmän kundrådgivning och service i ärenden som hör till Pemar stad
  – tomtreservering
  – bokning av Pemarsalen
  – ta emot betalning av kultur- och fritidstjänsternas utfärder och evenemang
  – ta emot betalning av stadens räkningar samt övriga serviceavgifter
  – broschyrer, publikationer, kursprogram och verksamhetsberättelse
  – försäljning av guidekarta
  – försäljning av böckerna Paimio-kuvateos och Paimion liikuntahistoria
  – krigsinvalidernas matbiljetter
  – högstadie-elevernas mellanmålskort
  – hyreslägenheternas ansöknings- och uppsägningsblanketter och övriga blanketter
  – överlåtelse av nycklar till ungdomsgården Tillintupa
  – tidtabeller för samåkning

  Lunchcafé Ansku

  Lunchcafé Ansku finns i stadshus-bibliotekets aula.

  Lunch serveras kl. 11.00 – 12.30

   

 • Värden:

  Pemar är en människonära, miljövänlig och säker stad som stöder
  företagsamhet.

  Uppdrag:

  Pemar stad möjliggör ett gott liv.

  Vision:

  År 2026 ska Pemar vara landskapets mest attraktiva stad, känd för sin kultur och sina högkvalitativa tjänster.

  Hela strategin 2023 – 2026

  Pemars stads strategi_2023 – 2026

Kontaktuppgifter

De flesta tjänsterna finns i Pemars stadshus, som är öppet
Mån 9.00 till 17.00
Tis, Tors, Fre 9.00 till 15.30
Ons 10.00 till 15.30

Nedan hittar du mer detaljerade kontaktuppgifter.

 • Stadsdirektör

  Jari Jussinmäki:
  +358 2 474 5300
  jari.jussinmaki (at) paimio.fi

 • Kontaktuppgifter:

  Pemar stad
  Vistantie 18
  PB 50
  FIN 21531 Paimio, Finland
  Telefon: +358 2 474 511

   

  Öppettider:

  • må kl. 9-17
  • on kl. 10-15.30
  • ti, to och fr kl. 9-15.30

  Servicesekreterare

  Marja Penttilä
  02 474 5206

  Servicesekreterare

  Tiina Simonen
  02 474 5205

  E-post:
  palvelupiste@paimio.fi