Hoppa till innehåll

Social- och hälsovård

Egentliga Finlands välfärdsområde Varha ansvarar för att organisera social- och hälsovården samt räddningsinsatser från 1 januari 2023. Det bjuder mångsidig och omafattande socialservice och hälsovård för sina invånare. Nedan kan du bekanta dig mera med socialservice, tjänster för äldre och hälsovård.

hiu

Varha består av 27 kommuner, ett sjukvårdsdistrikt, specialvård och räddningstjänst.

Mera information om social- och hälsovård

 • Syftet med Socialtjänstenheten är att ge hjälp och stöd till individer, familjer och samhällen som möter olika svåra situationer i livet, att främja utvecklingen av sin egen coping-förmåga och även att förebygga social utslagning och otrygghet.

  Socialtjänstenheten anpassar verksamheten för att möta de specifika behoven hos kunden eller kundfamiljen. Samtidigt som vi uppmuntrar våra kunder att ta initiativ för att ordna sina saker, hjälper vi och stöder dem. Det är väsentligt att göra en helhetsanalys av kundens situation i samarbete med olika andra  myndigheter.

  För att förhindra att sociala problem eskalerar är det bäst att ingripa i ett så tidigt skede som möjligt. För detta ändamål finns ett nära och pågående samarbete med lokala myndigheter, såsom skola, daghem, ungdomsvård, barnhälsomottagning och personal från Arbets- och näringsbyrån.

 • De flesta äldre lever självständiga liv och använder i första hand samma tjänster som andra medborgare. För vissa kan åldrande eller en livskris utlösa sjukdomar och bidra till ökat behov av hjälp, vård och service.

  Syftet med äldretjänster, såsom hemtjänst, är att med hänsyn till tillgängliga resurser ge stöd till invånare som behöver hjälp med grundläggande aktiviteter i det dagliga livet för att kunna bo kvar i sitt eget hem så länge som möjligt och att säkerställa att kunderna får mänsklig vård även när de visar nedsatt funktionsförmåga och behov av omfattande assistans.

  Vårt mål är att hjälpa äldre att bibehålla sin höga livskvalitet och självbestämmande samt uppnå självständig funktion. Tjänsterna är utformade för att möta våra kunders behov, och vid tillhandahållandet av dessa tjänster följer klinisk praxis de nationella riktlinjerna för nuvarande vård.

  Tjänster för äldre tillhandahålls i regel av kommunen och riktar sig till de äldre som har störst behov. Dessutom stöder Paimio stad tillhandahållandet av förebyggande vård för äldre i form av olika stödtjänster, såsom fritidsaktiviteter i Tikkala daghem, matleveransservice och badtjänster.

  Vårt arbetsområde inkluderar:

  • hemtjänst
  • seniordagsverksamhet
  • stöd service
  • anhörigvård
  • allmännyttiga hyresbostäder för äldre
  • serviceboende
  • Paltanpuisto Servicecenter för äldre
 • Hälsocentralen i Pemar-Sagu har två lokala hälsostationer, i Pemar och i Sagu. Hälsostationerna använder telefonsystem för tidsbeställning, som svarar i telefonen vardagar kl. 8.00-15.30.

  Den egna hälsostationen är den vårdplats, som patienter i första hand ska kontakta då de insjuknar under vardagarna mån-fre kl. 8.00-16.00. Vårdbehovet och behovet av brådskande vård bedöms, då du tar kontakt med din hälsostation. I brådskande fall får du vård samma dag.

Kontaktuppgifter

 • För att kontakta socialtjänstenheten kan du ringa numret 02 474 6200.

  Socialtjänstenheten finns i Pemars stadshus, på Vistantie 18 21530 Pemar.

 • För att få mera information on tjänster för äldre, kan du kontakta Egentliga Finlands kundrådgivning 02 262 6174 på vardagar kl 9 – 12.

  Kundrådgivning.fi | En sida för åldringar och närstånendevårdare i Egentliga-Finland (asiakasneuvonta.fi)

  Pemars socialtjänstenhet finns i Pemars stadshus, på Vistantie 18 21530 Pemar.

 • Läkarjour vardagar kl. 8-15.30
  Jourmottagningarna i Pemar

  Adress: Terveyskeskuksentie 1

  telefonnummer för tidsbeställning (02) 474 6202

  Läkarjour vardagar efter kl. 16, veckoslut och söckenhelger
  Jourande läkare nås i Åboregionens samjour
  Adress: Åucs T-sjukhuset
  Keramikfabriksgatan 1, Åbo

  Centraliserad telefonrådgivning tfn för vuxna 02 313 8800
  Tefonrådvigning Barn under 16 år: 02 313 1420
  Anhöriga: tfn 02 313 8930
  SMS-tjänster för hörselskadade: tfn 050 592 4740