Hoppa till innehåll

Boende och miljö

Flygfoto av en bostadsområde.

Lär känna boende- och miljötjänster

Nedan kan du bekanta dig med boende- och miljötjänster i sammanfattad form.

 • Områdesplanering anger områden för bostäder och mobilitet samt service, produktion och rekreation. Staden Paimio gör planering på areal och lokal nivå.

  Geografiska informationstjänster tar hand om stadens kart- och registermaterial. Vi erbjuder många gränssnitt med geografisk information på ett öppet och säkert sätt.

  Tjänster och data finns i Paimio Karttjänst. Sidan öppnas i en ny flik.

 • Paimio staden erbjuder olika bostads- och affärstomter med goda transportförbindelser. Prisnivåmässigt är Paimio prisvärt jämfört med grannkommunerna. Nu finns det tomter i områdena Koskela, Oinila, Saari, Tiilitehdas och Hanhijoki. Tomtreservation kan göras i Bokningssystem. Sidan öppnas i en ny flik.

 • Byggnadsinspektionens uppgift är att övervaka byggverksamheten i staden. Byggövervakning fungerar snabbt och rättvist i Paimio. Tillstånd kan begäras genom E-tjänsten Lupapiste. Sidan öppnas i en ny flik.

 • Vattenförsörjningsverket, Paimion Vesihuolto Oy, ansvarar för att leverera rent vatten till fastigheterna samt för att bygga och underhålla vattenförsörjnings- och avloppsnät. I nödfall vänligen kontakta på telefon +358 500 786 022. Gäller 24/7.

 • Infrastrukturtjänster ansvarar för underhåll, utformning och byggande av stadens parker och allmänna ytor.

  Stadens infrastruktur ska byggas bland annat genom lokal planering. En positiv inställning till fotgängare och cyklister kommer också att bidra till utbyggnaden av det lätta trafiknätet.

 • Stadens hållbara verksamhet genomförs genom att övervaka miljöskyddspliktig verksamhet, följa miljöprogrammet, genomföra ett förebyggande miljövårdsarbete samt ge råd och vägledning av närboende.

  Paimio har anslutit sig till samarbetet koldioxidneutrala kommuner (HINKU) och vi strävar efter att göra vårt bästa för miljön.

Kontaktuppgifter

De flesta tjänsterna finns vid Paimios stadshus, som är öppet
Mån 9.00 till 17.00
Tis, Tors, Fre 9.00 till 15.30
Ons 10.00 till 15.30

Nedan hittar du mer detaljerade kontakter

 • Bert Johansson,

  Granskningsingenjör,

  tel. +358 2 474 5296,

  bert.johansson@paimio.fi