Hoppa till innehåll

Alla a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å ä ö

Anmälan om djurhållning

Den lagstadgade skyldigheten att registrera djurhållningsplatser gäller alla platser där landdjur hålls.

Anmälan om djurhållningsplats

Hållning av vissa djurarter förutsätter att aktören gör en anmälan om djurhållningsplatsen till djurhållarregistret.

Anmälan om flyghavre

Flyghavre måste alltid anmälas till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.