Hoppa till innehåll

Anmälan om flyghavre

Flyghavre måste alltid anmälas till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.

Gör så här

Anmäl flyghavre till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.Om du upptäcker flyghavre på mark som du själv besitter ska du göra en anmälan om det under växtperioden så snabbt som möjligt, dock senast i samband med nästa ansökan om arealstöd.

Om området där det växer flyghavre inte omfattas av ansökan om arealstöd kan du göra en fritt formulerad anmälan om det till landsbygdsnäringsmyndigheten. I anmälan ska du ange:
* ditt namn och dina kontaktuppgifter
* en uppskattning av utbredningen
* om bekämpningsåtgärder har inletts
* hur mycket flyghavre som observerats.

Om du upptäcker flyghavre på någon annans mark ska du också anmäla det till landsbygdsnäringsmyndigheten. Ange följande i anmälan:
* ditt namn (inte obligatoriskt, kommer inte till kännedom för områdets innehavare)
* numret på basskiftet eller beskrivning av var flyghavren förekommer (basskiftets nummer är ofta inte känt av anmälaren)
* om det har bekräftats att det rör sig om flyghavre
* en uppskattning av utbredningen
* om exemplar har rensats bort
* om bekämpningsåtgärder har inletts
* om områdets innehavare har meddelats om saken.

Efter att ha mottagit en anmälan om flyghavre gör landsbygdsnäringsmyndigheten en flyghavregranskning på området och ger innehavaren av området instruktioner för bekämpning av flyghavre så snart som möjligt.

För vem och på vilka villkor

Om en näringsidkare är etablerad i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillfälligt tillhandahåller sina tjänster i Finland, krävs samma tillstånd för verksamheten som för näringsidkare etablerade i Finland.

Kostnad för tjänsten

Tjänsten är avgiftsfri

Bakgrundsinformation och lagstiftning