Hoppa till innehåll

Anmälan om djurhållning

Den lagstadgade skyldigheten att registrera djurhållningsplatser gäller alla platser där landdjur hålls.

Den lagstadgade skyldigheten att registrera djurhållningsplatser gäller alla platser där landdjur hålls med undantag för sällskapsdjur som hålls i privathushåll eller veterinärers mottagningar. Krav på registrering gäller alla djurhållare, också de som inte har ett gårdsbruk. Registrering av djurhållningsplatsen ska också göras om man håller djur en kort tid t.ex. över sommaren.

Livsmedelverket ansvarar för djurhållarregistret.

Gör så här

Du anmäler djurhållningsplatsen via Djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets e-tjänsttillämpning. Du kan också göra anmälan till din kommuns landsbygdsnäringsmyndighet. Anmälan ska göras både innan verksamheten inleds och inom 30 dygn från att djurhållningen avbrutits eller avslutats. Registreringen gäller tills djurhållningen meddelas ha avslutats.

För vem och på vilka villkor

Registreringen i djurhållningsregistret kan göras om djurhållaren har fyllt i alla uppgifter som behövs på registreringsblanketten eller i Djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets e-tjänsttillämpning och det inte finns några andra hinder för djurhållningen.

Om du håller nötboskap, grisar, lamm eller getter ska deras antal finnas i djurregistret.

Kostnad för tjänsten

Tjänsten är avgiftsfri

Bakgrundsinformation och lagstiftning