Hoppa till innehåll

Odlare, kom ihåg miljöersättningens höstanmälan

Lägg märke till att tiden för anmälan går ut torsdag 28.10, och alltså inte den sista oktober som under tidigare år.

Gör höstanmälan om de skiften där du genomför åtgärden växttäcke vintertid på åkrar. Om du har spridit stallgödsel eller gödselmedel och vill få ersättning för åtgärden, ska du också göra anmälan om åtgärderna placering av flytgödsel i åker samt återanvändning av näringsämnen och organiskt material.