Hoppa till innehåll

Registrering av djur

Alla som håller djur ska registrera sig som djurhållare och registrera djurhållningsplatsen.

Tre hästar på bete.

Djurhållning

Djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets e-tjänst finns på adressen epr.ruokavirasto.fi. Du loggar in till tjänsten med t.ex. bankkoder.

Registreringsblanketter kan du skriva ut på Livsmedelsverkets sidor. Ifyllda blanketter lämnas in till din kommuns lantbrukskansli.

Journalföringsskyldighet

För varje registrerad djurhållningsplats ska följande uppgifter journalföras

  • djurarter
  • djurkategorier
  • djurantal
  • djurens identifieringsuppgifter (vissa djurarter)
  • djurens ankomst och avgång
  • djur som dött
  • djur som fötts (vissa djurarter)

Journalerna ska sparas i minst tre år.

Tilläggsuppgifter om registrering av djur finns på Livsmedelsverkets sidor.

Djurhållare kan ansöka om användarrättigheter till djurregistren

Djurhållare får användarrättigheter till svin-, får- och getregistrens program för kunder genom att lämna in beställningsblankett för användarrättigheter till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.

Här kommer du till svin-, får- och getregistren.