Hoppa till innehåll

Beställning av flyghavrekontroll

En flyghavrekontroll kan beställas när flyghavre har bekämpats i ett område upptaget i flyghavreregistret i enlighet med instruktioner eller en plan.

Gör så här

Beställ en flyghavrekontroll i samband med ansökan om arealstöd.

Du kan också beställa en kontroll genom en fritt formulerad ansökan.

För vem och på vilka villkor

Flyghavreinspektören konstaterar att området är fritt från flyghavre om man vid kontroller gjorda under två på varandra följande år inte upptäckt någon flyghavre. Om man inte upptäckt någon flyghavre på området det första året måste områdets innehavare inte förnya begäran om kontroll det andra året.

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet kan utan inspektion konstatera att ett område där det har funnits vallväxter utan flyghavre utan avbrott under de tio föregående vegetationsperioderna inte har konstaterats ha flyghavre i området och att det inte har getts några bekämpningsanvisningar eller bekämpningsplaner.

Om en näringsidkare är etablerad i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillfälligt tillhandahåller sina tjänster i Finland, krävs samma tillstånd för verksamheten som för näringsidkare etablerade i Finland.

Kostnad för tjänsten

Tjänsten är avgiftsfri