Hoppa till innehåll

Jordbruksstöd

Jordbruksstöden behövs för att trygga lönsamheten och kontinuiteten i livsmedelsproduktionen.

Traktori vetää kylvökonetta kuivalla pellolla.

Ansöknings- och anmälningstider

18.8.2022 Extraordinärt anpassningsstöd (ansökningstiden börjar 8.8), tilläggsuppgifter på Livsmedelsverkets sidor

27.10.2022 Miljöersättningens höstanmälan

2.2.2023 Anmälan om djurantal

Stödår 2022

EU:s gemensamma jordbrukspolitik fortsätter i huvudsak med nuvarande  stödvillkor år 2022. Cap-reformen träder i kraft 1.1.2023.

Vipu-anvisningsvideon

I Viputjänsten kan du göra din stödansökan och granska din egen gårds stödansökningsuppgifter och kartbilder. Till Vipu-tjänsten kommer du via adressen livsmedelsverket.fi/viputjansten.

Vipu-tjänstens anvisningsvideon hittar du på Livsmedelsverkets Youtube-kanal. Mera Vipu-anvisningar hittar du på Livsmedelsverkets sidor.

Hoppa över