Hoppa till innehåll

Anmälan om djurhållningsplats

Hållning av vissa djurarter förutsätter att aktören gör en anmälan om djurhållningsplatsen till djurhållarregistret.

Gör så här

Gör en anmälan om djurhållningsplatsen i e-tjänsten för registret över djurhållare och djurhållningsplatser. Alternativt kan du göra det med en blankett till landsbygdsnäringsmyndigheten i din kommun eller samkommun, som registrerar din djurhållningsplats i djurhållarregistret.

Kom också ihåg att göra en anmälan om din djurhållning.

För vem och på vilka villkor

Registreringen kan göras om djurhållaren har fyllt i alla nödvändiga uppgifter i e-tjänsten för registret över djurhållare och djurhållningsplatser.

Djurhållaren ska göra en anmälan om att djurhållningen avbryts eller upphör i e-tjänsten för registret över djurhållare och djurhållningsplatser. Alternativt kan det göras på en blankett till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.

Av näringsidkare som är etablerade i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillfälligt tillhandahåller sina tjänster i Finland krävs samma anmälningar som av näringsidkare som är etablerade i Finland.

Kostnad för tjänsten

Tjänsten är avgiftsfri

Bakgrundsinformation och lagstiftning