Siirry sisältöön

Ukraina-tiedotus

Tälle sivulle on koottu tietopaketti Ukrainan sotaa paenneille ja heitä auttaville. Tekstit ovat suomeksi, mutta osaksi myös ukraina kielellä.

Ukraina lipun väreillä varustettu banneri.

Tällä sivulla olevat ohjeet perustuvat viranomaisten, kuten Maahanmuuttoviraston materiaaleihin. Ajantasaisin Ukrainaa ja sieltä sodan vuoksi Suomeen tulevia koskeva tieto on aina viranomaisten omilla sivuilla ja tiedotteissa.Paimion kaupunki seuraa tilannetta ja toimii tarvittaessa varautumissuunnitelmien mukaisesti. Sivulle kootaan myös ajankohtaisia tietoja Paimiossa järjestettävistä palveluista.

Tiistaina 26.4. oli tiedossa 147 ukrainalaisen saapuneen omatoimisesti Paimioon. Näistä alle 18-vuotiaita oli 62 henkilöä.

Paimiossa avun organisoinnissa yhteistyötahoina toimivat mm terveyskeskus, Paimion seurakunta, Suomen Punaisen Ristin Paimion osasto ja MLL:n Paimion paikallisyhdistys. Viikoittain kokoontuva Ukraina-tiimi, johon kuuluu edustajia niin kaupungilta kuin edellä mainituista yhteisöistä, suunnittelee avustustoimia Paimiossa.

Maahanmuuttokoordinaattori

Paimio ja Sauvo ovat palkanneet maahanmuuttokoordinaattoriksi Tiia-Mari Tiittasen, joka aloitti työskentelynsä maanantaina 16.5. Koordinaattorin työaika jakautuu kuntien kesken seuraavasti: Paimio 60% ja Sauvo 40%. Maahanmuuttovirasto maksaa korvausta kunnille koordinaattorin palkkauskuluihin.

Lue uutinen maahanmuuttokoordinattorin työnkuvasta

 

Ukrainalaisille kohdennetut palvelut Paimiossa

Kaupungin peruspalvelujen osalta palveluja toteutetaan eri sektoreilla, kuten  sosiaali- ja terveyspalveluissa ja opetus- ja varhaiskasvatuspalveluissa.

Kunta on velvollinen järjestämään perusopetusikäisille kunnassa oleville esi- ja perusopetusta sekä näihin liittyvän koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon sekä tilanteesta riippuen myös varhaiskasvatuspalveluita. Kiireellinen sosiaali- ja terveydenhuolto kuuluu myös kaikissa tapauksissa kunnan vastuuseen.

 • Kaupungin järjestämien palveluiden suunnittelun vuoksi Paimioon saapuneiden henkilötiedot pyydetään myös ilmoittamaan Paimion kaupungin sosiaalipalveluihin sosiaalityo@paimio.fi.

  Pyydämme ilmoittamaan seuraavat tiedot:

  • Nimi ja syntymäaika,
  • alaikäisten huoltajan tiedot,
  • majoitusosoite,
  • mahdollinen yhteyshenkilö
  • yhteystiedot.
 • Suosittelemme Ukrainasta tulevia hakemaan tilapäistä suojelua. Tilapäistä suojelua täytyy hakea henkilökohtaisesti poliisilta tai rajaviranomaiselta. Tilapäistä suojelua koskeva hakemus käsitellään huomattavasti nopeammin kuin turvapaikkahakemus.

  Jokaisella asiakkaalla on aina oikeus saada tarvitsemansa kiireellinen hoito Suomen julkisessa terveydenhuollossa riippumatta siitä, mistä maasta hän tulee tai miksi oleskelee Suomessa.

  Tilapäistä suojelua saavalle annetaan terveydenhuoltopalvelut samoin perustein kuin kuntalaisille. Kun on saanut oleskeluluvan tilapäisen suojelun perusteella, voi työskennellä ja opiskella ilman rajoituksia.
  Alaikäiset kansainvälistä suojelua hakevat ovat oikeutettuja terveydenhuoltoon samoin perustein kuin kuntalaiset.

  Kunnissa on taattava lasten, koululaisten ja raskaana olevien pääsy julkisiin ennalta ehkäiseviin terveyspalveluihin (lastenneuvola, koulu- ja oppilashuolto, äitiysneuvola).

  Terveystarkastus ja infektiotautien seulonta

  Vastaanottopalvelut järjestää se vastaanottokeskus, jonka asiakkaaksi kansainvälistä suojelua hakeva tai tilapäistä suojelua saava rekisteröidään. Turun vastaanottokeskus kutsuu kaikki sen alueelle rekisteröidyt kansainvälistä suojelua hakevat terveystarkastukseen ja ohjaa tarvittaviin jatkotutkimuksiin, mm. infektiotautien seulontakokeisiin (keuhkokuva, verikokeet)

  Koulunkäynnin ja varhaiskasvatuksen aloittaminen

  Lapsi saa aloittaa koulunkäynnin ja varhaiskasvatuksen heti, myös ennen terveystarkastuksen tekemistä. Paimion-Sauvon terveyskeskus järjestää alueella asuvien kansainvälistä suojelua hakevien lastenneuvolakoulu ja opiskeluterveydenhuollon ja äitiysneuvolapalvelut.

  Ukrainasta saapuneita ohjataan ottamaan yhteyttä neuvolapalveluihin:

  Paimion lastenneuvola
  puhelinaika ma-pe klo 12.00-13.00
  Terveydenhoitajat
  Jenni Jokinen 02 4746 356
  Anne Juntunen 02 4746 305
  Sanni Pulkkinen 02 4746 355
  Anu Söderström 02 474 6306

  Sauvon lastenneuvola
  Terveydenhoitaja
  Taina Pöystilä
  02 4746 450
  puhelinaika ma, ti, to, pe klo 12.00-13.00

 • Ukrainalaislapsille järjestetään valmistavaa opetusta Vistan koulun ns. puukoulussa sekä Jokelan koululla. Tällä hetkellä (29.4.) on Vistan koulussa on valmistavan opetuksen piirissä 35 lasta (3 ryhmässä). Neljäs ryhmä on aloittanut toimintansa pääsiäisen jälkeen 19.4. Jokelan koulussa.

  Paimiossa tehdään myös valmisteluja Suomi toisena kielenä -opetuksen aloittamista (tulevana syksynä).

 • Kaupungilta on mahdollista anoa varhaiskasvatuspaikkaa ukrainalaislapsille. Aonomuksen voi käydä tekemässä varhaiskasvatustoimistossa Paimion kaupungintalon sivistysosastolla.
  Valmisteilla on oman varhaiskasvatusryhmän perustaminen ukrainalaislapsille ns Myllyhaan kiinteistöön Vistan koulun naapurissa. Ryhmä voisi aloittaa toimintansa kesäkuun alkupuolella.

 • Paimion kaupunki ei tarjoa kaupunkiin saapuville ukrainalaisille hätämajoitusta, mutta avustaa majoituspaikkojen hankinnassa.

  Turvapaikanhakijoiden ja tilapäistä suojelua hakevien ja saavien majoittamisesta vastaa Maahanmuuttovirasto vastaanottokeskuksissa. Halutessaan majoituksen voi myös järjestää itse.

 • Paimiossa toimii vapaaehtoispohjainen Ukraina-apu Paimio Facebook-ryhmä, joka koordinoi apua Ukrainan ja ukrainalaisten hyväksi. Toiminta perustuu avustuslahjoitusten keräämiselle niin Paimioon ja lähialueille saapuville pakolaisille kuin Ukrainaan lähetettäväksikin. Lahjoitusten keräys ja eteenpäin välittäminen tapahtuu Putiikissa osoitteessa Hirsitie 2, Paimio

Mistä saan kriisiapua?