Siirry sisältöön

Työikäisten palvelut

Tämä palvelu siirtyy 1.1.2023 alkaen Varsinais-Suomen hyvinvointialueen hoidettavaksi (Varha)

Katso tarkemmat tiedot Varhan verkkosivuilta. Palvelut ja työntekijät pysyvät kuitenkin samoina.

 

Sosiaalipalvelut tarjoavat tukea, apua ja ohjausta arjenhallinnassa, itsenäisessä selviytymisessä ja ongelmien ennaltaehkäisyssä. Apua on hyvä hakea, jos tuntuu ettei pärjää itse, omat voimat eivät riitä tai tarvitsee konkreettista apua esimerkiksi toimeentuloon, sosiaaliseen hyvinvointiin tai asumiseen liittyen.

Sosiaalitoimen työikäisten palveluista saat apua, kun tarvitset tukea, ohjausta ja neuvontaa erilaisten palvelujen hakemisessa tai niiden yhteen sovittamisessa.

Työikäisten palvelujen tehtäväkenttiä ovat:

 • arkielämän hallinta
 • asuminen ja asunnottomuus
 • köyhyys ja toimeentulo-ongelmat
 • päihde- ja mielenterveysongelmat
 • syrjäytyminen ja osallisuus
 • yksinäisyys

Työikäisten sosiaalipalvelujen yhteystiedot

 • Aikuiset asiakkaat, joiden perheessä ei asu alaikäisiä lapsia.

  Sini Martemo, sosiaaliohjaaja, puh. 050 471 3646

   

 • Päivystysnumero (virka-aikana): 050 5003354

Hakemukset ja lomakkeet

 • Ilmoitus/yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi (huoli-ilmoitus) | Varha

  voit tehdä ilmoituksen sosiaalihuollon palveluja tarvitsevasta aikuisesta (yli 18-vuotiaasta henkilöstä) tai ikääntyneestä henkilöstä (yli 65-vuotiaasta), kun henkilö on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan. Lisäksi voit tällä lomakkeella tehdä yhteydenoton tuen tarpeen arvioimiseksi, kun pyydät apua omaan tilanteeseen, sinulla on tukea tarvitsevan suostumus tai sinulla on huoltajan tai lapsen lupa yhteydenottoon silloin, kun kyseessä on alaikäisen tuen tarve.

  Yhteydenotto / ilmoitus sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi perustuu sosiaalihuoltolain 35 §:n (30.12.2014/1301). Yhteydenoton tai ilmoituksen kirjaamiseksi tarvitsemme joitakin henkilökohtaisia tietoja. Tietoja tarvitaan asiakkaan tilanteen selvittämiseksi ja ilmoittajan tavoittamiseksi mahdollisten lisätietojen saamiseksi. Ilmoitusvelvollinen ei voi tehdä ilmoitusta nimettömästi. Muu kuin ilmoitusvelvollinen voi tehdä ilmoituksen nimettömästi, mutta mikäli ilmoittajan yhteystiedot lisätään ilmoitukseen, tietoa ei välttämättä voida pitää salassa asianosaisilta. (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 11 § 2 mom.)

  Kiireellisessä tapauksessa ota välittömästi sosiaalipäivystykseen. Sosiaalipäivystyksen asiakaspuhelinnumero puhelin 02 262 6003 (24/7). Hätätilanteissa soita 112.

 • Pyydä apua- nappi

  Painaako mieltäsi joku kysymys, joka liittyy omaan tilanteeseesi tai perheenjäsenen, ystävän tai muun läheisen avun tai tuen tarpeeseen? Pyydä apua sosiaalipalveluista klikkaamalla alla olevaa nappia. Vastaamme sinulle seuraavana arkipäivänä.

 • Sähköinen asiointi ja lomakkeet | Varha

  Tästä pääset Varsinais-Suomen hyvinvointialueella sivuille, jossa on koottuna käytössä olevat sähköisen asioinnin kanavat. Sivulle on koottu myös hyvinvointialueella käytössä olevat PDF-lomakkeet.