Siirry sisältöön

Lapsiperheiden palvelut

Tämä palvelu siirtyi 1.1.2023 alkaen Varsinais-Suomen hyvinvointialueen hoidettavaksi (Varha)

Katso tarkemmat tiedot Varhan verkkosivuilta. Palvelut ja työntekijät pysyivät samoina.

 

Paimion perhe- ja sosiaalipalvelut tarjoavat lapsiperheille tarpeenmukaista sosiaalihuoltolain mukaista tukea monenlaisiin elämäntilanteisiin. Perhe- ja sosiaalipalvelut perustuvat lapsen ja perheen tilanteesta laadittuun palvelutarpeen arviointiin. Palvelutarpeen arviointi laaditaan aina yhteistyössä asiakkaan ja hänen läheistensä sekä tarvittavien muiden ammattilaisten kanssa. Arvioinnin tarkoituksena on löytää tuen tarpeessa olevalle lapselle ja perheelle oikeat palvelut oikea-aikaisesti.

Lapsiperheiden palveluita ovat mm. lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö, sosiaaliohjaus ja sosiaalityö, tukiperhe- ja tukihenkilötoiminta, kasvatus- ja perheneuvonta tai tuetut ja valvotut tapaamiset. Lapsiperheiden palvelut ovat yksittäistä ohjausta ja neuvontaa sekä tilapäistä apua lukuun ottamatta suunnitelmallista työtä, joka perustuu yhdessä perheen kanssa laadittuun asiakassuunnitelmaan.

Lapsiperheiden palveluja

 • Lapsiperheiden sosiaalityössä pyritään tarjoamaan perheelle apua mahdollisimman nopeasti, ettei perheen tilanne ehdi vaikeutua.

  Työskentely perhe- ja sosiaalipalveluissa alkaa, kun lasta koskeva asia tulee vireille, joko sosiaalihuoltolain mukaisena yhteydenotto tuen tarpeen arvioimiseksi, lastensuojeluilmoituksena, hakemuksena tai tiedonsaantina lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta. Asian tultua vireille aloitetaan sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi, jonka sisällä selvitetään lastensuojelun tarve. Arviointi tehdään asiakkaan elämäntilanteen edellyttämässä laajuudessa yhteistyössä asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa ja läheisensä sekä muiden toimijoiden kanssa. Arvioinnissa hyödynnetään erilaisia arviointimenetelmiä ja muita sosiaalityön mahdollisia soveltuvia menetelmiä.

   

  Yhteystiedot 

  Päivystysnumero (virka-aikana): 050 5003354

 • Kotipalvelua annetaan lapsiperheille alentuneen toimintakyvyn, perhetilanteen, rasittuneisuuden, sairauden, synnytyksen, vamman tai muun syyn perusteella. Palvelun saamiseksi ei edellytetä lastensuojelun asiakkuutta.

  Kotipalveluilla tarkoitetaan asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen sekä muuhun tavanomaiseen ja totunnaiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista.

   

  Yhteystiedot ja lisää palvelusta

  Jenni Vappula, perhetyöntekijä, puh. 050 3427394

  Lapsiperheiden kotipalvelu (pdf)

 • Perheneuvola auttaa paimiolaisia ja sauvolaisia lapsiperheitä löytämään keinoja arjen haasteisiin.

   

  Perheneuvolaan voi olla yhteydessä, kun

  • on huoli lapsen käyttäytymiseen, kehitykseen tai tunne-elämään liittyvissä asioissa
  •  haluaa keskustella vanhemmuudesta tai omasta jaksamisesta
  •  lapsella on pulmia päiväkodissa, koulussa tai kavereiden kanssa
  •  perheessä on ristiriitoja, surua tai muuten vaikea tilanne
  •  perheessä harkitaan eroa tai perheenjäsenet tarvitsevat tukea erosta selviytymiseen
  • kaivataan tukea odotus- tai vauva-aikaan liittyviin asioihin

  Työskentely suunnitellaan yhdessä perheen kanssa ja se voi sisältää mm. perhe-, pari- ja yksilötapaamisia sekä yhteistyötä verkostojen kanssa. Työn painopiste on perheen myönteisten vuorovaikutussuhteiden ja voimavarojen tukemisessa. Perheneuvolassa on moniammatillinen työryhmä ja käytössä on konsultoivan lastenpsykiatrin palvelut.

  Perheneuvolan palvelut ovat luottamuksellisia, maksuttomia ja vapaaehtoisia. Lähetettä ei tarvita. Ajan voi varata puhelinaikana ma-to klo 10.30-11.oo tai jättämällä soittopyynnön tekstiviestillä tai sähköpostilla.

   

  Yhteystiedot

  Jaana Karimäki, sosiaalityöntekijä, perhe- ja paripsykoterapeutti, puh. 050 473 9634

  Maria Mäkilä, psykologi, seksuaalineuvoja, puh. 050 463 7054

  Ulla-Maria Tuominen, psykiatrinen sairaanhoitaja, puh. 050 473 9590

   

  Vistan vanha puukoulu, Vistantie 31, Paimio

  paimio.perheneuvola@varha.fi

 • Ankkuritiimi keskittyy alle 18-vuotiaiden rikolliseen käyttäytymiseen ja alaikäisten rikosten uhrien sekä heidän perheidensä tukemiseen. Lisäksi Ankkuritiimi työskentelee lapsiperheiden kanssa, joissa esiintyy perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa. Ankkuritiimin tavoitteena on ennalta ehkäistä syrjäytymistä sekä tavoittaa huolta aiheuttavia nuoria ja ohjata heitä oikeiden palvelujen pariin.

   

  Ankkuritoiminnan tavoitteena on:

  • Varhainen puuttuminen alaikäisten rikolliseen käyttäytymiseen, nuoren asiakkaan kokonaisvaltainen elämäntilanteen ja avun tarpeen selvittäminen sekä tarkoituksenmukaisen avun ja tuen piiriin ohjaaminen.
  • Nopea puuttuminen lähisuhde- ja perheväkivaltaan sekä tarkoituksenmukaisen avun ja tuen piiriin ohjaaminen.
  • Sisäisen turvallisuuden lisääminen moniammatillisella yhteistyöllä.

  Toimintaa toteutetaan tiiviissä yhteistyössä muiden viranomaisten sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

   

   Yhteystiedot ja lisää toiminnasta

  Pääpoliisiaseman Ankkuri-toiminta | Turku.fi

  Ankkuritiimi, Eerikinkatu 40-42, 20100 Turku