Siirry sisältöön

Asumispalvelut

Tämä palvelu siirtyi 1.1.2023 alkaen Varsinais-Suomen hyvinvointialueen hoidettavaksi (Varha)

Katso tarkemmat tiedot Varhan verkkosivuilta.

Tiedot vuoden 2022 loppuun asti

Paimiossa yli 65-vuotiaiden ympärivuorokautisia hoivapalveluja toteutetaan tehostettuna palveluasumisena Paltanpuiston palvelukeskuksessa, yksityisissä palveluasumisyksiköissä sekä perhehoidossa Paimion ja lähikuntien alueella.

Ympärivuorokautiseen hoitoon hakeudutaan, kun kotihoidon päivittäiset, runsaat käynnit ja tukipalvelut eivät riitä turvaamaan vanhuksen kotona asumista.

Asukkaaksi kaikkiin yksiköihin haetaan lomakkeella, joka käsitellään joka toinen viikko kokoontuvassa moniammatillisessa SAS-ryhmässä (selvitä – arvioi – sijoita). SAS-ryhmä on sosiaali- ja terveydenhuollon moniammatillinen yhteistyöryhmä, johon kuuluu terveyskeskuksen ja kaupungin edustajia. Työryhmässä hakemukset käsitellään ja arvioinnin perusteella hakijalle suositellaan sopivaa palvelumuotoa. Suosituksen pohjalta tehdään valituskelpoinen viranhaltijapäätös.

Hakemuksen täyttää kanssanne kotona kotihoidon työntekijä tai sosiaalityöntekijä. Kotikäynnillä tehdään yksilöllinen ja kattava arvio toimintakyvystä ja apuvälineinä käytetään erilaisia toimintakykymittareita. Kotihoidon jatkuva seuranta arjessa selviytymisestä huomioidaan hakemusta tehdessä.