Siirry sisältöön

Hyvinvointialue & palvelut paimiolaisille

Tutustu yhdessä paikassa niihin keskeisiin muutoksiin, jotka 1.1.2023 alkaen toteutunut hyvinvointialuemuutos aiheutti paimiolaisten saamiin palveluihin.

Varsinais-Suomen hyvinvointalueen logo, jossa teksti Varha, Varsinais-Suomen hyvinvointialue

Kokoamme tälle sivulle tietoa niistä muutoksista, jotka 1.1.2023 alkaen toteutunut hyvinvointialuemuutos aiheuttaa paimiolaisten saamiin palveluihin.

Sosiaali- ja terveyspalveluja sekä pelastuspalveluja tuottaa koko Varsinais-Suomen alueella vuodesta 2023 alkaen Varsinais-Suomen hyvinvointialue eli Varha. Uuteen organisaatioon siirtyi kaikkiaan noin 23 000 työntekijää. Joitakin sosiaali- ja terveyspalvelujen alaisuuteen aiemmin kuuluneita palveluja, kuten ehkäisevä päihdetyö ja seniorien päivätoiminta, jäi pääosin Paimion kaupungin hoidettavaksi.
Lähtökohtaisesti kaupunkilaisten saamissa palveluissa ja palvelupaikoissa ei tapahdu vuodenvaihteessa mitään muutoksia.

Hyvinvointialueen verkkopalvelu (www.varha.fi) avautui joulukuun puolivälissä. Sivusto on alkuvaiheessa vielä hyvin suppea, mutta sivusto ja sieltä löytyvät palvelutiedot täydentyvät koko ajan. Jotta paimiolaiset saisivat tietoa oman kaupungin alueella saatavista sote-palveluista, päivitetään sekä kaupungin verkkosivujen Sosiaali ja terveys -osiota että Paimion-Sauvon terveyskeskuksen verkkosivuja aktiivisesti vielä vuoden 2023 ajan.

Varha vastaa mm. seuraavista palveluista:

 • Perusterveydenhuolto, esim. terveysasemien toiminta ja niiden vuodeosastot
 • Ikääntyneiden asumispalvelut ja kotihoito
 • Suun terveydenhuolto
 • Äitiys- ja lastenneuvolat, perhesuunnitteluneuvola
 • Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, oppilashuolto
 • Erikoissairaanhoito, esim. Tyksin sairaalat
 • Ensihoito ja päivystys, kuten ambulanssit ja Tyks Akuutti
 • Mielenterveys- ja päihdepalvelut
 • Sosiaalityö, mm. aikuissosiaalityö ja lastensuojelu
 • Vammaispalvelut
 • Kuntoutuspalvelut, esim. fysioterapia ja muut terapiat
 • Palo- ja pelastustoimi

Paimiolaisille tärkeät puhelinnumerot

Paimion-Sauvon terveyskeskuksen yhteystiedot tämän sivun alaosassa Linkit ja liite-tiedostot väliotsikon alla.
Sosiaalipalvelujen palveluohjaus ja neuvonta 050 354 5442, josta saa kiireettömissä asioissa ohjausta ja neuvontaa tiistaisin klo 10.00- 11.30 ja torstaisin klo 12-13.30.
Akuutit ja kiireelliset asiat: virka-ajan päivystyspuhelin 050 500 3354.
Kannattaa hyödyntää myös kaupungin verkkosivuilla olevaa Pyydä apua -nappia (sivulla paimio.fi/perhejasosiaalipalvelut). Se on lapsiperheille suunnattu matalan kynnyksen sähköinen palvelukanava. Sitä painamalla kuka tahansa voi pyytää apua tai palvelua, jättää yhteydenottopyynnön tai kysyä jotain.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen puhelinvaihteet

• Turun sote-palveluiden vaihde, p. 02 266 0000
• Muiden kuntien sote-palveluiden vaihde (mm. Paimio, Sauvo), p. 02 772 3111
• Tyks sairaalapalveluiden vaihde, p. 02 313 0000
• Pelastuslaitoksen vaihde, p. 02 263 3111

Uutisnostoja Varhan toiminnasta

 • Varhan aluehallituksen päätöksiä 14.2.2023.
  – aluehallitus perusti sote-palveluihin, sosiaali- ja vammaispalveluiden tulosryhmään 33 uutta virkaa. Hallitus päätti myös lakkauttaa 17 tarpeettomaksi käynyttä, kuntasidonnaista sosiaalialan virkaa
 • Varhan aluehallituksen päätöksiä 7.2.2023
  – hyväksyttiin Länsi-Suomen yhteistyöalueen (mukana myös Pohjanmaan ja Satakunnan hyvinvointialueet) erikoissairaanhoidon järjestämissopimus.
  – perustettiin seitsemän terveyskeskuslääkärin virkaa, joissa ei ollut viranhaltijaa liikkeenluovutuksen hetkellä, sekä uusi johtavan sosiaalityöntekijän virka.
 • Varhan sivuilla on julkaistu tammikuussa oma sivu asiakasmaksuista.
 • Sosiaali- ja terveysjärjestöille myönnetyt avustukset (uutinen 25.1.2023)
 • Ikääntyneiden asiakasohjaus auttaa puhelimessa ja verkossa (uutinen 23.1.2023)
 • Varsinais-Suomen hyvinvointialueen ensimmäiset palkat on maksettu vakituisten työntekijöiden tileille suunnitellusti (uutinen 13.1.)
 • Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluehallituksen päätöksiä 10.1.2023:
  –  aluehallitus hyväksyi hyvinvointialueen hyvinvointialueelle
  omistajaohjauksen periaatteet sekä konserniohjeen
  – omaishoidon tuen sijaishoitajille päätettiin maksaa saman suuruisia kulukorvauksia kuin lyhytaikaisessa perhehoidossa on vuoden alusta lähtien maksettu
 • Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluehallituksen päätöksiä 20.12
  – Varsinais-Suomen hyvinvointialueen yli 23 000 työntekijää saavat ensi vuonna valita kolmen työsuhde-etuusmallivaihtoehdon välillä.
  – Aluehallitus vahvisti Tyks- sairaalapalvelujen, sote-palveluiden, Ikääntyneiden palveluiden, pelastuspalveluiden, konsernipalveluiden sekä järjestämisen palveluiden tulosalueiden yksityiskohtaiset käyttösuunnitelmat.
  – Pelastuspalveluiden tulosaluejohtajan virkaan valittiin Vesa Halonen
  – Varhan lastensuojelun moniammatillisen osaamisen turvaamiseksi päätettiin perustaa kaksi asiantuntijaryhmää. Molempien ryhmien puheenjohtajana toimii Sosiaalialan osaamiskeskus Oy Vasso Ab:n lastensuojelun juridinen asiantuntija
 • Varsinais-Suomen aluevaltuuston päätöksiä 14.12.2022
  – 1.1.2023 Aki Lindén korvaa Ari Korhosen aluevaltuuston puheenjohtajana.
  – Aluevaltuusto hyväksyi hyvinvointialueen talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2023 – 25
 • Varsinais-Suomen aluehallituksen päätöksiä 13.12.2022
  – Vammaispalvelulain mukaisille henkilökohtaisille avustajille aluehallitus hyväksyi 11,38 euron perustuntipalkan. Tuntipalkka nousee 12,55 euroon, jos avustajan tehtäviin sisältyy vaativia tehtäviä. Lisäksi maksetaan ilta- yö- ja viikonloppulisiä.
  – Aluehallitus päätti ottaa Varsinais-Suomen täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen ohjeistuksen käyttöön 1.1.2023. Täydentävää toimeentulotukea myönnetään harkinnanvaraisesti hakijan tai perheen erityistilanteesta johtuviin menoihin.
 • Varsinais-Suomen aluehallituksen päätöksiä 29.11.2022.
  – kokouksessa mm aluehallitus hyväksyi osaltaan ohjeellisen investointisuunnitelman vuosille 2024—27. Talousarvion ja taloussuunnitelman aluehallitus palautti valmisteluun.
  Lisäksi käytiin keskustelua asiakasmaksuista, joista päätöksen tekee aluevaltuusto.
 • Varsinais-Suomen aluevaltuuston päätöksiä 23.11.2022
  – Aluevaltuusto päätti hyvinvointialueen palvelujen asiakasmaksujen määräytymisperusteista sekä asiakasmaksuvapautuksista. Lisäksi päätettiin ensihoidon palvelutasopäätöksestä vuodelle 2023.
 • Varsinais-Suomen aluehallituksen päätöksiä 23.11.2022
  – sisältää esimerkiksi tietoa palveluseteleistä. Aluehallitus kävi myös keskustelua siitä, että kunnilta hyvinvointialueelle siirtyvissä tiloissa kuntien ja järjestöjen vapaa-ajan ja harrastustoiminta jatkuu vuoden vaihteen jälkeen nykyiseen tapaan
 • Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluehallituksen päätöksiä 15.11.2022.
  – sisältää esimerkiksi päätöksiä asiakasmaksujen määräytymisperusteista
 • Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluehallituksen päätöksiä 8.11.2022.
  – sisältää esimerkiksi tietoa omaishoidontuen myöntämisperusteista ja hoitomaksuista sekä sosiaalipalvelujen myöntämisen kriteereistä ja myöntämisperusteista.
 • Hyvinvointialueen viestintäperusteet ja visuaalinen ilmi hyväksytty (uutinen 1.11.)
 • Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluehallituksen päätöksiä 1.11.
 • Varsinais-Suomen hyvinvointialue myöntää toiminta-avustuksia vuodelle 2023 (uutinen 21.10.2022)
  – Hakuaika päättynyt 11.11. Avustusten myöntämisestä päättää hyvinvointialueen johtajan esittelystä aluehallitus 20.12.2022.

Paimioon jäävät sosiaali- ja terveyspalvelut

Osa sosiaali- ja terveyspalveluista jää Paimion kaupungin hoidettavaksi vuoden 2023 alusta alkaen. Kokoamme tähän osioon perustiedot näistä palveluista

 • Vastuu ehkäisevän päihdetyön toteuttamisesta siirtyi uuden – 1.1.2023 toimintansa aloittaneen – hyvinvointilautakunnan alaisuuteen. Käytännön työtä tehdään kuitenkin Varhan, kuntien (koulut, nuorisotyö), poliisin ja järjestöjen yhteistyönä.

 • Vastuu senioreiden päivätoiminnan toteuttamisesta siirtyi uuden – 1.1.2023 toimintansa aloittavan – hyvinvointilautakunnan alaisuuteen. Itse toiminnot keskittyvät Paimiossa entiseen tapaan Paltanpuiston Palvelukeskukseen (Paltantie 4), jossa palveluja organisoi hyvinvointiohjaaja Tiina Kalasniemi: tiina.kalasniemi@paimio.fi, 02 474 5235. Kalasniemi työskentelee Paimion kaupungin palveluksessa.

 • Vastuu vammaisneuvoston toiminnan toteuttamisesta siirtyi uuden – 1.1.2023 toimintansa aloittaneen – hyvinvointilautakunnan alaisuuteen.
  Vammaisneuvoston sihteerinä toimii hyvinvointikoordinaattori Matleena Koskinen.

 • Vastuu vanhusneuvoston toiminnan toteuttamisesta siirtyi uuden – 1.1.2023 toimintansa aloittaneen – hyvinvointilautakunnan alaisuuteen.
  Vanhusneuvoston sihteerinä toimii hyvinvointiohjaaja Tiina Kalasniemi.