Siirry sisältöön

Perusopetuksen oppilashuolto

Paimio tarjoaa peruskoulun oppilaille oppilashuoltoa eli oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä.

Paimio tarjoaa oppilashuoltoa jokaiselle peruskoulun oppilaalle. Oppilashuollolla tarkoitetaan laaja-alaista hyvinvoinnin, terveyden ja oppimisen edistämistä ja ylläpitämistä. Huolto voidaan kohdistaa koko koululle tai yksittäiselle oppilaalle ja siihen kuuluvat muun muassa kiusaamisen vastainen toiminta sekä koulupsykologin tarjoamat palvelut.

Jokaista koulun oppilasta koskevaa oppilashuoltotyötä, kuten yllä mainittua kiusaamisen vastaista toimintaa, tekevät kaikki koulujen aikuiset. Kussakin koulussa on myös oma oppilashuoltoryhmänsä, joka koordinoi ja arvioi toimintaa.

Koulujen sisäisen toiminnan lisäksi oppilashuoltoa tehdään yhdessä oppilaiden huoltajien, opetustoimen, sosiaali- ja terveystoimen sekä muiden tahojen kanssa.

Oppilashuoltoa voidaan kohdistaa koko koulun lisäksi myös vain yksittäiselle oppilaalle. Tällöin oppilaan avuksi kootaan tapauskohtainen, moniammatillinen oppilashuoltoryhmä. Ryhmän perustetaan ja asiantuntijat nimetään aina oppilaan tai hänen huoltajansa suostumuksella.

Oppilashuoltoon eivät kuulu kurinpito tai ojentaminen. Myöskään kolmiportaisen tuen malli ei ole osa oppilashuoltoa. Sen sijaan oppilashuoltoon lasketaan kuuluvaksi koulupsykologi- ja koulukuraattoritoiminta:

* Koulupsykologi auttaa oppilasta esimerkiksi oppimisvaikeuksissa tai tämän perheeseen liittyvissä kriiseissä. Koulupsykologi pyrkii tukemaan ja edistämään oppilaiden koulunkäyntiä, oppimista ja hyvinvointia.

* Koulukuraattori auttaa oppilaita, joilla on vaikeuksia koulunkäynnissä tai opintojen edistymisessä. Koulukuraattori pyrkii havaitsemaan oppilaiden ongelmat varhaisessa vaiheessa ja auttamaan näitä yhteistyössä muun kouluhenkilökunnan kanssa.

Toimi näin

Joko oppilas itse tai hänen huoltajansa voivat olla yhteydessä
* oppilaan luokanopettajaan tai – valvojaan,
* kouluterveydenhoitajaan,
* koulukuraattoriin tai
* koulupsykologiin.

Kenelle ja millä ehdoin

Oikeus oppilashuoltoon kuuluu jokaiselle oppilaalle.

Palvelun maksullisuus

Palvelu on maksuton

Asiointikanavat

 • Koulukuraattori, Paimio
  +35824745473
  Johtava koulukuraattori (Paimion lukio, valmistava opetus sekä yksityisten päiväkotien esiopetus)
  Maksullisuustiedot: (pvm/mpm)
  +35824745395
  Vastaava koulukuraattori (Kriivarin koulu sekä Tapiolan ja Kriivarin, Ala-Vistan ja Jokelan päiväkotien esiopetus)
  Maksullisuustiedot: (pvm/mpm)
  +35824745179
  Vastaava koulukuraattori (Vistan yhteinäiskoulun 3 - 9 luokat)
  Maksullisuustiedot: (pvm/mpm)
  +35824745392
  Koulukuraattori (lyhytterapia ja opiskeluvaiheen kognitiivinen kuntoutuspsykoterapia yläkoulun ja lukion oppilaille)
  Maksullisuustiedot: (pvm/mpm)
  +35824745148
  Koulukuraattori (Jokelan ja Hanhijoen koulu, Vistan yhtenäiskouluna 1-2 luokat sekä Hanhijoen ja Lempilän päiväkotien esiopetus)
  Maksullisuustiedot: (pvm/mpm)
  Koulupsykologi, Paimio
  +35824745146
  Koulupsykologi (Vistan koulu 1-7 luokat sekä valmistava opetus)
  Maksullisuustiedot: (pvm/mpm)
  +35824745397
  Koulupsykologi (Jokelan, Kriivarin ja Hanhijoen koulut)
  Maksullisuustiedot: (pvm/mpm)
  +35824745125
  Koulupsykologi (Vistan koulu 8-9 luokat sekä Paimion lukio)
  Maksullisuustiedot: (pvm/mpm)

Tausta ja lainsäädäntö

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilashuoltoon. Sillä tarkoitetaan oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuollon tavoitteena on havaita ja puuttua oppilaiden ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Oppilashuoltopalveluihin kuuluvat muun muassa kouluterveydenhuolto, koulukuraattori- ja koulupsykologitoiminta. Oppilashuoltoa tekevät myös opettajat ja koulun muu henkilöstö.

Kaikissa kouluissa toimii oppilashuoltoryhmä, jota johtaa opetuksen järjestäjän nimeämä edustaja. Ryhmän tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja kehittää oppilashuoltoa yhteisöllisesti siten, että kaikilla on terveellinen, turvallinen ja esteetön kouluympäristö.