Siirry sisältöön

Paimion vammaisneuvosto pyytää ehdotuksia kunniakirjan saajaksi

Kansainvälistä vammaistenpäivää vietetään vuosittain joulukuun kolmantena päivänä. Tänä vuonna eli 2.12.2022 Paimion vammaisneuvosto jakaa toisen kerran Kunniakirjan henkilölle tai taholle, joka on tehnyt merkittävää ja edistyksellistä työtä vammaisten henkilöiden hyväksi Paimiossa. Kunniakirjan jakamisesta on tulossa vuosittainen perinne.

Vammaisneuvosto käynnistää toukokuun alussa avatuksi viisi kuukautta kestävän ehdotusajan, jonka aikana kuka tahansa voi tehdä ehdotuksia Kunniakirjan saajaksi. Kunniakirja myönnetään taholle, yhteisölle, järjestölle, yritykselle tai yksityishenkilölle, joka on tehnyt merkittävää ja edistyksellistä työtä vammaisten henkilöiden hyväksi Paimiossa. Tämä ansioitunut työ voi olla pitkäkestoista toimintaa, mutta se voi olla myös yksittäinen merkittävä teko.

Vammaisneuvosto päättää Kunniakirjan saajan syksyn aikana pidettävässä kokouksessa. Kunniakirjan säännöt ja myöntökriteerit hyväksyttiin vammaisneuvoston kokouksessa 24.3.2021.

Pienilläkin asioilla voidaan edesauttaa vammaisten elämänlaatua

Vammaisneuvoston keskuudessa on keskusteltu jo pitkään tällaisen huomionosoituksen antamista ja pohdittu syvällisesti niitä vammaisille tärkeitä asioita, joita voidaan Kunniakirjan myöntämisen yhteydessä tuoda esille.

Vammaisten arkielämän – ja miksei juhlankin – aikana on monia pieniä yksittäisiä asioita, joilla helpotetaan vammaisten, jopa vaikeasti vammaisten elämää. On esimerkiksi tärkeää, että vammaiset löytävät juuri heille suunniteltua ja suunnattua, mielekästä tekemistä, johon on helppo osallistua. Esimerkiksi liikunta/erityisliikunta eri muodoissaan antaa voimavaroja elämiseen sekä henkisen ja fyysisen kunnon ylläpitämiseen.

Vertaisryhmät ja kokemusasiantuntijat ovat tärkeä osa viestien välittäjinä vammaisille henkilöille. Vertaistuella tarkoitetaan kokemustietoon perustuvaa tukea, jonka elementit ovat kertominen ja kuunteleminen. Kokemusasiantuntija on puolestaan henkilö, jolla on omakohtaista kokemusta jostakin psyykkisestä tai fyysisestä sairaudesta, vammasta tai muusta elämäntilanteesta ja on käynyt kokemusasiantuntijakoulutuksen.

Rakennusten esteettömyys ja esteettömyyden edistäminen ovat vammaisille tärkeitä painopisteitä. Esteettömyys ei maksa rakennusvaiheessa esteellistä rakennusta enempää. Kyse on hyvästä suunnittelusta ja suunnitelmien toteuttamisesta.

Esteettömyys on kuitenkin laajempi asia, sillä kyse ei ole vain liikkumisen esteettömyydestä. On otettava huomioon myös esimerkiksi näkemiseen, kuulemiseen, ymmärtämiseen ja kommunikaatioon liittyvät asiat. Ja kommunikaatioon liittyy myös eri viestinnän välineiden käyttöopastus sekä selkokielen käyttö.

Ehdotuksia Kunniakirjan saajaksi voi jättää 1.5. – 30.9. klo 15. Ehdotuslomakkeita saa kaupungin nettisivuilta osoitteesta www.paimio.fi/vammaisneuvosto tai kaupungintalon palvelupisteestä. Perustellun ehdotuksen voi lähettää osoitteeseen Paimion vammaisneuvosto PL 50, 21531 tai kaupungintalon palvelupisteeseen.

Lisätietoja saa vammaisneuvoston sihteeriltä, puh. 02 474 5233.