Uutisarkisto

13.11.2018 11.14

Uusi yksityistielaki 1.1.2019 voimaan

Eduskunta hyväksyi kesällä uuden lain yksityisteiden tienpitoa ja hallintoa varten. Uusi laki korvaa vuonna 1963 voimaan tulleen lain yksityisteistä. 2019 avustusten haku entiseen tapaan.

Uusi yksityistielaki https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180560 tulee voimaan 1.1.2019 ja samalla teknisen lautakunnan alaisen yksityistiejaoston lain mukaiset tehtävät lakkaavat laissa myönnetyn siirtymäajan jälkeen 31.12.2019 . Näin ollen yksityistiejaosto pystyy käsittelemään keskeneräiset asiat siihen mennessä.

Uuden lain myötä yksityistieasiat siirtyvät neuvontavelvoitetta ja joitain rakennusvalvontaa sekä kiinteistörekisterinpitäjää koskevia asioita lukuunottamatta Maanmittauslaitokselle sekä tuleville maakunnille.

Jatkossakin kunnat voivat kuitenkin jakaa tieavustuksia. Uudessa laissa on kunnan myöntämille avustuksille ehto § 84, että tielle on perustettu tiekunta. Paimiossa avustusten saaneista yksityisteitä oli v. 2018 127 kpl. Näistä 61 on perustettuja tiekuntia ja 66 kpl on perustamattomia tiekuntia.

Uuden yksityistielain § 61 myötä on järjestäytymättömälle tielle mahdollisuus perustaa tiekunta yksityistietoimituksen lisäksi osakkaiden omassa perustamiskokouksessa.

 

Vuoden 2019 yksityistieavustusten hakuaika on 1.12.2018 – 31.1.2019.

Yksityistieavustukset on haettavissa kaupungin nettisivuilta 

www.paimio.fi/lomakkeet > Yksityistieavustukset tai kaupungintalon palvelupisteestä sen aukioloaikana ( ma klo 9-17, ke klo 10-15.30, ti, to, pe klo 9-15.30 ), os. Vistantie 18. 


(Kuulutus Kunnallislehdessä 27.11.2018)


TEKNINEN LAUTAKUNTAPalaa otsikoihin