Uutiset

7.2.2019 5.00

Kulttuurin ja vapaa-aikapalveluiden tukisääntöihin muutoksia ja uusi tukimuoto

Paimion sivistys- ja vapaa-aikalautakunta myöntää vuosittain toimintatukia paimiolaisille ja Paimiossa toimiville kulttuurin, liikunnan, soveltavan liikunnan ja nuorisotyön kanssa toimiville seuroille, yhdistyksille ja yksityishenkilöille. Lautakunta hyväksyi tammikuun lopulla tukien uudet säännöt. Tästä vuodesta eteenpäin vanhojen tukimuotojen lisäksi myönnetään tukea myös hyvinvointia ja terveyttä edistävään toimintaan.

Uudet tukisäännöt
Paimion sivistys- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi tammikuun lopulla tukien uudet säännöt. Tästä vuodesta eteenpäin vanhojen tukimuotojen lisäksi myönnetään tukea myös hyvinvointia ja terveyttä edistävään toimintaan. Lisäksi sääntöihin hyväksyttiin ensisijaiseksi hakutavaksi sähköinen haku ja tehtiin pieniä tarkistuksia mm. matkakorvausten tukimäärään sekä yhteenvetoraportin palautuspäivämäärää myöhennettiin joulukuun puoliväliin saakka.   

Hakukaavake sähköisessä muodossa

Tänä vuonna tukien hakeminen uudistuu, kun hakulomakkeet ovat kaikille tukimuodoille sähköisessä muodossa. Liikunnan tukia on jo aiemmin haettu sähköisesti Seuraverkko-palvelun kautta. Seuraverkko ei ole enää toiminnassa, mutta sähköinen tukihaku jatkuu. Aiemmin muita tukia on voinut hakea vain paperisena, mutta tänä vuonna hakemuksia toivotaan ensisijaisesti sähköisenä ja liikunnassa vain sähköisenä.
Mikäli hakijalla ei ole lainkaan käytössä sähköpostia voi tukihakulomakkeita noutaa Paimion kaupungintalon palvelupisteeltä hakuaikana (ei liikunnan tuet). 

Hakulomakkeet löytyvät Paimion kaupungin nettisivuilta (www. paimio.fi) hakuaikana eli 1.-31.3.2019 välisenä aikana.


Liikunnan perustoiminnan tukihakulomake: http://paim.io/liikunnanperustoimintatuki
Liikunnan koulutustoiminnan tukihakulomake: http://paim.io/liikunnankoulutustuki

Muiden tukien (hyte, kulttuuri, soveltava liikunta ja nuorison tuet) tukihakulomake: http://paim.io/tukihakulomake


Paperisia lomakkeita saa kaupungintalon palvelupisteestä 1.3. alkaen (ei koske liikunnan tukia). Tukisäännöt ja hakuohjeet on luettavissa Hakijan oppaassa

Uusi tukimuoto - hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tuki (hyte)

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisellä (hyte) tarkoitetaan laajasti niitä asioita ja palveluita, joilla edistetään kansalaisten hyvinvointia. Hyte on pääosin ennaltaehkäisevää työtä kunnissa, jossa kolmas sektori ja vapaaehtoiset toimijat ovat merkittävässä roolissa paimiolaisten terveyttä, hyvinvointia, osallisuutta ja parempaa arkea luomassa. Tukia myönnettäessä otetaan huomioon, että toiminnan tulee tapahtua Paimiossa, olla avointa kaikille ja yhteistyö muiden toimijoiden kanssa katsotaan eduksi. Lisäksi kiinnitetään huomiota toiminnan laatuun, sisältöön ja vaikuttavuuteen. Toiminnan toivotaan lisäävän kunnassa yhteisöllisyyttä, yhdenvertaisuutta, yhdessä tekemistä ja sosiaalista turvallisuutta. 

Kulttuurin tuki laajenee

Aiemmin kulttuuritoimintaan on myönnetty vain tiettyyn tapahtumaan kohdennettua tukea. Nyt kulttuuritoimintaan myönnetään yleistä tukea, jolla mahdollistetaan myös säännöllisen toiminnan aiheuttamien kulujen tukeminen. Jatkossakin pääpaino tukia jaettaessa on toiminallisuudessa ja lapsiin ja nuoriin kohdistuvassa kulttuuritoiminnassa. 

Järjestöfoorumissa 5.3. kootaan toimijat yhteen

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut järjestävät kaikille liikunnan, soveltavan liikunnan, nuorisotyön, kulttuurin ja hyvinvointia ja terveyttä edistävää toimintaa järjestäville toimijoille verkostoitumis- ja tutustumisillan. Paimiosalissa kuullaan asiantuntija alustuksia siitä, miten yhteistyöllä voidaan saada suuria tuloksia aikaan sekä kerrotaan uusien tukisääntöjen tuomista muutoksista. Illan tarkoituksena on myös jatkaa yhteistoimintaa ja saada liikuntajärjestöjen Seuraparlamentin rinnalle muiden toimijoiden yhteinen Järjestöparlamentti osaksi paimiolaista toimintakenttää.  

Lisätietoja myönnettävistä tuista antavat

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) –tuki:
Erityisliikunnanohjaaja p. 050 564 0873 tai matleena.koskinen(at)paimio.fi
Kulttuuritoiminnan tuki:
Kulttuuri- ja museosuunnittelija p. 050 523 4632 tai laura.lankinen(at)paimio.fi
Nuorisotoiminnan perustoiminta – ja kohdennettu tuki:
Vapaa-aikatoimen päällikkö p. 050 528 6071 tai mia.lemberg(at)paimio.fi
Liikunnan perustoiminta – ja koulutustuki:
Liikunnanohjaaja p. 050 60619 tai mikko.hakkila(at)paimio.fi
Soveltavan liikunnan tuki:
Erityisliikunnanohjaaja p. 050 564 0873 tai matleena.koskinen(at)paimio.fi


Palaa otsikoihin