viva vista nakyma2

Pienvesistöjen kansalaistaidot -luento Paimiosalissa

20.11.2018 klo 18:00-19:30

Iktyonomi, vesiasiantuntija Janne Tolonen opastaa kotiseututoimijoita, paikallisyhteisöjä, maanomistajia ja yksityisiä ihmisiä pienvesien tunnistamiseen, huomioimiseen, käytännön talkootoimintaan ja seurantaan.

Luennolla pohditaan yhdessä, millaista asiantuntijuutta ja osaamista pienvesien kunnostaminen vaatii ja miten ja mistä sitä on saatavilla. Voiko yksityinen kansalainen tai yhteisö kunnostaa pienvesiä, toimia ”purokummina” tai ”purotalkkarina” ja minkälaisia tietoja ja taitoja se vaatii? Iktyonomi, vesiasiantuntija Janne Tolonen opastaa kotiseututoimijoita, paikallisyhteisöjä, maanomistajia ja yksityisiä ihmisiä pienvesien tunnistamiseen, huomioimiseen, käytännön talkootoimintaan ja seurantaan.
Luonnontilaiset pienvesiympäristöt ovat harvinaisia ja luontokokemukset näissä kohteissa ovat todellisia elämyksiä sekä lapsille että aikuisille kaikkina vuodenaikoina. Luennoilla ja retkillä opitaan myös havainnoimaan herkällä korvalla ja silmällä luonnon monimuotoisuutta ympärillämme: kuulemmeko, näemmekö, aistimmeko sitä? Entä ymmärrämmekö ja tulkitsemmeko oikein luonnon merkkejä?

Luento on Paimiosalissa, Vistantie 18.
Luennolle ei ole pääsymaksua eikä ennakkoilmoittautumista!


Syyskaudella 2018 käydään pienvesistöillä virtuaalisesti luentojen muodossa ja kevätkaudella 2019 järjestetään Paimionjoen vesistöalueella retkiä mielenkiintoisiin puroympäristöihin ja järjestetään pienimuotoisia talkoita. Tavoitteena on, että jokaiseen Paimionjoen vesistöalueen kuntaan kehittyisi kummikohteena toimiva pienvesikohde, josta paikallinen yhteisö muodostaisi itselleen pitkäjänteisen kunnostus- ja seurantakohteen.


Paimionjoki-yhdistys ry järjestää yhteistyössä Paimionjoen vesistöalueen kansalaisopistojen kanssa Paimionjoki-luentosarjan syksyllä 2018 ja keväällä 2019. Teemat liittyvät joen kulttuurihistoriaan ja ekologiseen tilaan tuoden esiin Paimionjoen moniarvoista kulttuuriympäristöä ja vesiluontoa eri näkökulmista käsin. Paimiossa erityisteemaksi nousee Paimionlahti - Paimionjoen päätepysäkki ja virran seisake, jonka teollisuuden, kalastuksen ja viljelyn historioihin ja nykyhetken kertomuksiin pääsemme tutustumaan muistikävelyllä