Kuulutukset ja viranhaltijapäätökset

8.1.2018 8.30

Vesienhoidon kuuleminen (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Vesienhoidon kuuleminen (pdf) (416.4 KB)
Kuulemisasiakirjat löytyvät ympäristöhallinnon verkkosivuilta

www.ymparisto.fi/vaikutavesiin > vesienhoito
Palaa otsikoihin