Kuulutukset ja viranhaltijapäätökset

23.11.2017 4.13

Valtuuston hyväksymä asemakaava ja asemakaavamuutos

Paimion kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.11.2017 (§:t 94 ja 95) seuraavat kaavat:

 

Valtatie 1:n asemakaavan muutos

Asemakaavan muutoksella muodostuu korttelit 1000 ja 1001 sekä katualuetta.

 

YksYkkösen yritysalue, Iso-Iivarintien asemakaava

Asemakaavalla muodostuu korttelit 1010-1012, katu-, liikenne- ja suojaviheraluetta sekä maa- ja metsätalousaluetta.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 200 §:n 2 momentin mukaisesti nämä päätökset asemakaavamuutoksen ja asemakaavan hyväksymisestä saatetaan täten yleisesti tiedoksi.

 

Paimiossa 23.11.2017

 

PAIMION KAUPUNGINHALLITUS


Palaa otsikoihin