Kuulutukset ja viranhaltijapäätökset

4.1.2018 9.31

Presidentinvaalin toimittaminen Paimion kaupungissa

Presidentinvaali toimitetaan  Paimion  kaupungintalolla  (osoitteessa Vistantie 18)  sunnuntaina  28.1.2018  klo 9-20  ja  toinen  vaali  tarvittaessa sunnuntaina  11.2.2018  klo 9-20.  Äänestäjän tulee todistaa henkilöllisyytensä.

 

Ennakkoäänestys

Myös ennakkoäänestyspaikkana on Paimion kaupungintalo (käyntiosoite Vistantie 18).  Ennakkoäänestysaika on 17.-23.1.2018 ja mahdollisen toisen kierroksen ennakkoäänestysaika on 31.1.-6.2.2018.  Ennakkoäänestyspaikka on avoinna maanantaina, tiistaina ja keskiviikkona klo 10-19, torstaina ja perjantaina klo 10-18, lauantaina ja sunnuntaina  klo 10-15. Ennakkoon äänestävän tulee todistaa henkilöllisyytensä.

 

Kotiäänestys

Äänioikeutettu,  jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan Paimiossa, mikäli hänet on merkitty Paimion äänioikeusrekisteriin. Kotiäänestys toimitetaan arkipäivinä 17.-23.1.2018  klo 9-18 välisenä aikana ja mahdollisen toisen kierroksen kotiäänestys toimitetaan arkipäivinä 31.1.-6.2.2018 klo 9-18 välisenä aikana.

 

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 16.1.2018 ennen klo 16.00. Keskusvaalilautakunnan postiosoite on PL 50, 21531 Paimio, käyntiosoite on Vistantie 18, 21530 Paimio sekä puh. 050-592 1675. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö.

Mikäli presidentinvaalissa toimitetaan 11.2.2018 toinen vaali, ensimmäisen vaalin kotiäänestykseen ilmoittautuneen ei tarvitse erikseen ilmoittautua toisen vaalin kotiäänestykseen. Mahdollinen vain toista vaalia koskeva ilmoittautuminen on tehtävä keskusvaalilautakunnalle viimeistään 30.1.2018 klo 16.00 mennessä.

 

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, mikäli hän on äänioikeutettu samassa kunnassa kuin hoidettavansa.

 

Paimiossa  5.1.2018

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

 


Palaa otsikoihin