Kuulutukset ja viranhaltijapäätökset

1.2.2018 6.33

Kuulutus ympäristölupahakemuksesta

Paimion kaupungin ympäristölautakunnassa on vireillä Ansion Sementtivalimo Oy:n voimassa olevan ympäristöluvan muuttamista koskeva ympäristölupahakemus. Yritys rakentaa uutta tehdashallia toiminta-alueelleen betonielementtien valmistamiseksi ja varastoimiseksi. Hakemuksen mukaan uusi halli ei lisää merkittävästi betonielementtien tuotantokapasiteettia.

 

Uusi tehdashalli sijoittuu kiinteistölle VÄLIMÄKI 577-437-4-16, osoitteessa Lohipurontie 2/Tiemestarintie 66, 21530 Paimio. Kiinteistö sijaitsee yleiskaava-alueella (vahvistettu 13.12.2012 § 90), ja se on vireillä olevassa asemakaavaluonnoksessa varustettu merkinnällä T (Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue). Toiminta-alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella taikka muulla suojelualueella.

 

Toiminta-aika on hakemuksessa suunniteltu olevan arkisin klo 4-22 välillä ja tarvittaessa viikonloppuisin ja pyhinä klo 6-20 välillä. Poikkeuksellisesti sesonkiaikoina töitä arvioidaan tehtävän myös näiden aikojen ulkopuolella.

 

Toiminnasta aiheutuvaa pölyämistä pyritään hakijan mukaan vähentämään suodattimilla, kastelemalla ja suolaamalla teitä sekä laitteiston kunnon ja toimivuuden säännöllisillä tarkastuksilla. Pääasialliset melun lähteet ovat raskas ajoneuvoliikenne ja betoniasema.

 

Lisätietoja puh. 02 474 5290.

 

Kuulutukseen liittyen:

 

Lupahakemuksen vireilläoloa koskeva kuulutus pidetään nähtävillä Paimion kaupungin virallisella ilmoitustaululla ja kaupungin nettisivuilla 1.2.–5.3.2018 välisenä aikana.

 

Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana nähtävillä Paimion kaupungin- viraston palvelupisteessä, os. Vistantie 18, palvelupisteen aukioloaikoina

(ma klo 9-17, ke klo 10-15.30 sekä ti, to ja pe klo 9-15.30).

 

Niillä, joiden asumiseen, työtekoon tai muihin oloihin hakemusten mukainen toiminta saattaa vaikuttaa, on tilaisuus kirjallisesti tehdä muistutuksensa hakemusten johdosta.

 

Mahdolliset muistutukset on toimitettava kirjallisina tai sähköpostina ennen nähtävillä olon päättymistä, viimeistään 5.3.2018 klo 15:30 mennessä osoitteeseen: Paimion kaupunki, Ympäristölautakunta PL 50, 21531 Paimio tai sähköpostitse: paimio.kaupunki@paimio.fi. Muistutuksessa tulee ilmetä tekijän nimi ja yhteystiedot.

 

Paimiossa 1.2.2018

PAIMION KAUPUNKI

Ympäristölautakunta


Palaa otsikoihin