Kuulutukset ja viranhaltijapäätökset

2.1.2018 13.16

Julkipanokuulutus meluilmoituksen hyväksymisestä

Ympäristönsuojelusihteeri on hyväksynyt Rakennusliike Lehto Oy:n tekemän tilapäistä häiritsevää melua koskevan ilmoituksen, joka koskee uuden rakennuksen rakennustyötä osoitteessa Kauppatie 2, Paimio.


Työtä tehdään 19.12.2017–16.04.2018 ma-pe klo 7-17. 


Päätös annetaan 03.01.2018.


Muutosta tähän päätökseen voi hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen viimeistään 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä tätä päivää lukuun ottamatta. Valitusoikeus on ilmoituksen tekijällä ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua. 


Tämä kuulutus on nähtävänä 02.01.2018–05.02.2018 Paimion kaupungin internet-sivuilla kohdassa ”Kuulutukset”. Päätös on myös nähtävänä valitusaikana Paimion kaupunginviraston palvelupisteessä, os. Vistantie 18, Paimio, palvelupisteen aukioloaikoina (ma klo 9-17, ke klo 10-15.30 sekä ti, to ja pe klo 9-15.30). 


Paimiossa 02.01.2018 


Paimion ympäristölautakuntaPalaa otsikoihin