Rivonmäen vesitornit

Vattentjänster

Vattentjänstverkets uppgifter är att distribuera hushållsvatten till fastigheter, bygga och underhålla vatten- och avloppsnätet, avleda och behandla avloppsvatten samt avleda dagvatten och dräneringsvatten.


Vattentjänstverket gör avtal om anslutning av fastigheter till allmänna vatten- och avloppsnätet samt övervakar installations- och reparationsarbeten av vatten- och avloppsledningar till anslutna fastigheter.