Pemars vänorter

Vänortsverksamheten har som syfte att främja samarbete mellan vänorterna (bl.a. kulturutbyte, kontakter mellan kommuninvånare och samarbete inom näringslivet). Sammankomster, lägerskolor för unga samt övrig ungdomsverksamhet har en central roll då man vidareutvecklar vänortsverksamheten.


Pemars vänorter är:
- Ljunby i Sverige
- Ås i Norge
- Audru i Estland
- Odenthal i Tyskland samt
- Zelenegorsk (Terijoki) i Ryssland.
- Sovetski eller tidigare Johannes kommun har samarbetsavtal med Pemar


Vänortsverksamheten organiseras av vänortskommittén, som lyder under kommunstyrelsen.