kitara virityskoneisto

Pemars musikinstitut

I Pemars musikinstitut kan barn och ungdomar lära sig spela och sjunga på ett målinriktat sätt. Varje vår ordnas inträdesprov, eftersom antalet studieplatser är begränsat. I musikinstitutet kan man studera följande ämnen: piano, violin, cello, flöjt, klarinett, saxofon, gitarr, dragspel och solosång. Du kan också sjunga i kör och studera musikteori och historia. För barn i åldern 0-6 år finns musiklekskola, som också har grupper i Sagu.


Man kan njuta av musikinstitutets elevuppträdanden t.ex. på musikinstitutets elevkonserter, i bibliotekets läktarmusikserie och på Kulttuurikuusikkos vårevenemang.


Musikinstitutets utrymmen finns i samma byggnad som Pemars gymnasium, på adressen Sähköyhtiöntie 2, Pemar. Tilläggsuppgifter ger biträdande rektor Elina Jaanu: elina.jaanu (at) paimio.fi eller tel. 050 463 8446.