seikkailuleiri

Ungdomstjänster


Tyngdpunkten i Pemar stads ungdomsarbete ligger i att aktivera barn och ungdomar. Målet är en mångsidig verksamhet året om. Ungdomsledaren ansvarar för basaktiviteterna som omfattar ungdomsgårdsverksamheten samt ordnandet av olika, till ungdomarna riktade utflykter, läger och andra arrangemang. Det andra tyngdpunktsområdet är förebyggande av ungdomarnas utanförskap. I detta specialungdomsarbete betonas betydelsen av olika projekt och kampanjer. Med hjälp av talrika evenemang uppmuntras barn och ungdomar till ett drogfritt och aktivt liv. Ansvaret ligger hos specialungdomsledaren. 

Hösten 2012 startades två nya, tidsbundna projekt: uppsökande ungdomsarbete och workshop-verksamhet. Målgruppen är ungdomar, 16-29 år, från Pemar och Sagu, vilka antingen blivit utan utbildning, eller inte lyckats få ett arbete. Workshop-verksamheten sker i små grupper. Målet är att lära ungdomarna arbetsrutiner och levnadskontroll. Det uppsökande ungdomsarbetet ger individuell handledning. Tillsammans med den unga söker man lösningar på problemen och erbjuder stöd i olika livssituationer.