Kaavoitus

Planläggning

Genom planläggning reglerar man byggande och markanvändning. Vid planläggningen planerar man bl.a. placering av bostadsområden, arbetsplatser, grönområden och trafik.


Planläggningsavdelningen ansvarar för general- och detaljplanläggning samt därtill hörande beredningsuppgifter. Uppgifter om aktuella planer finns på de finska sidorna planläggningsöversikt och anhängiggjorda planer.