Vähäjoki

Miljöskydd

Gällande miljöskydd hör det till miljönämndens uppgifter att med tilldelade medel upprätthålla och främja en livsmiljö som innefattar en hållbar utveckling, beaktar naturmilöns mångfald och är hälsosam, trivsam och kvalitativ.  Det här förverkligas genom att ge handledning och råd till stadens invånare, göra förebyggande miljöskyddsarbete och övervaka verksamhet som kräver tillstånd.