Arkea_SIIVOUSPALVELU1540x395_0

Städtjänster

Målsättningen med städtjänsterna är att skapa en trygg och trivsam miljö för användarna av fastigheterna, samt att upprätthålla en ändamålsenlig renlighetsnivå.

 • upprätthålla renlighetsnivån
 • hygienisk arbetsmiljö
 • estetik
 • trivsel
 • ordning
 • fysisk säkerhet
 • observation och rapportering om reparationsbehovObjekt som städas är bl.a.


 • skolor
 • daghem


 • servicehus


 • stadshus
 • motionsutrymmen
 • tekniska utrymmen