Lukion keitti÷-24_rajattu

Måltidstjänster

Arkea Oy:s kunniga och yrkesskickliga personal på ca 25 personer ansvarar för Pemar stads måltidstjänster. Dagligen tillreds ungefär 2 300 måltider till kunder i alla åldrar. Vid planering av måltiderna tar man i beaktande de olika åldersgruppernas önskemål och behov, så att maten har en positiv inverkan på kundernas välbefinnande. Näringsrekommendationerna beaktas vid planering av matsedeln.


I näringsrekommendationerna betonas kosten som helhet. Ett balanserat intag av näringsämnen, balans mellan intag och förbrukning av energi, ökad andel kolhydrater, minskat intag av hårt fett och natrium samt att alkoholkonsumtionen hålls på måttlig nivå är målsättningar för att förbättra finländarnas kost.

 

Målsättningen är också att ansvara för en ekonomisk och kundorienterad verksamhet samt att utveckla verksamheten i samarbete med beställare, kunder och personalgrupper. Verksamhetspunkterna upprätthålls enligt de olika kundgruppernas särdrag.

 

Måltidstjänsterna har verksamhet i tre tillredningskök och tolv servicekök. Som tillredningskök fungerar PaltanPadan keittiö, VistanPadan keittiö och LukionPadan keittiö