Vistan koulukeskus-11_rajattu

Måltids- och städtjänster


Pemar stads måltids- och städtjänster sköts sedan 1.5.2016 av Arkea Oy i och med överlåtelse av verksamheten.
 
Genom att överlåta verksamheten kan Pemar stad bättre koncentrera sig på att upprätthålla och utveckla basservicen. De viktiga stödfunktionerna hör till Arkeas kärnverksamhet. Arkea har redan tidigare ansvarat för Egentliga Finlands specialvårdsdistrikts stöd- och kompetenscenter för utvecklingsstörda, KTO:s måltids-, städ- och fastighetstjänster.

Arkean logoArkea Oy producerar som en del av Åbo-koncernen mat-, städ-, säkerhets- och fastighetstjänster i sydvästra Finland. Arkea Oy är det största företaget och den största arbetsgivaren inom sin bransch i regionen med sina 1100 arbetstagare. Företaget har verksamhet i över 300 byggnader, på 500 000 m2, i 3 miljoner m3 och tillreder 45 000 matportioner varje dag. Arkea Oy har ansvar för sina kunder och miljön och är medvetna om sina etiska och samhälleliga förpliktelser.