omenankukkia

Landsbygdens stödpersonnätverk

Växer dina problem dig över huvudet, saknar du någon att tala med om vardagens bekymmer eller om en svår livssituation? Landsbygdens stödpersonnätverk erbjuder stödpersoner för jordbrukare. 

 

Stödpersonerna är utbildade för sin uppgift och känner till landsbygdens förhållanden. Stödpersonen har tystnadsplikt. Kontaktuppgifter till stödpersonerna finns på landsbygdens stödpersonnätverks hemsida.