Vipu sv


Aktuellt

Ansökningsguide 2017

Guide om tvärvillkor 2017

Kalender för miljöersättningen


Ansökningstider

31.1.2018 Ersättning för djurens välbefinnande


15.2.2018 Anmälan av djurantal

(Djurgrupper som ska anmälas är fjäderfä samt hästar och ponnyer i samband med stöd för svin- och fjärderfähushållning och kompensationsersättningens husdjursförhöjning, fjäderfä i samband med ersättning för ekologisk produktion samt fjäderfä och svin i samband med ersättning för djurens välbefinnande.)

23.3.2018 Stöd för svin- och fjäderfähushållning i södra Finland
(förskott och slutligt stöd)


30.4.2018 Kvalitetstest av åkerjord

  VIPU mavi.fi