Vipu sv


Aktuellt

Ansökningsguide 2018

Guide om tvärvillkor 2018

Minneslista för tvärvillkor 2018

Kalender för miljöersättningen


Ansökningstider

31.1.2019 Tillfälligt särskilt nationellt stöd för arealer med fodervall, foderkorn och vårvete  Ansökan öppnas 7.1.2019. Tilläggsuppgifter om stödet: Krisstöd 2018.


31.1.2019 Ersättning för djurens välbefinnande


15.2.2019 Anmälan om djurantal