Vipu sv


Aktuellt

Ansökningsguide 2018

Guide om tvärvillkor 2018

Kalender för miljöersättningen


Ansökningstider

31.1.2018 Ersättning för djurens välbefinnande


15.2.2018 Anmälan av djurantal

(Djurgrupper som ska anmälas är fjäderfä samt hästar och ponnyer i samband med stöd för svin- och fjärderfähushållning och kompensationsersättningens husdjursförhöjning, fjäderfä i samband med ersättning för ekologisk produktion samt fjäderfä och svin i samband med ersättning för djurens välbefinnande.)

23.3.2018 Stöd för svin- och fjäderfähushållning i södra Finland
(förskott och slutligt stöd)

30.4.2018 Transportstöd för sockerbetor (blnr 178)


3.5.2018 Kvalitetstest av åkerjord


15.6.2018 Huvudstödansökan


15.6.2018 Stödrättighetsöverföringar


31.10.2018 Miljöersättningens höstanmälan

  VIPU mavi.fi