karttapalvelu

Karttjänster

Karttjänster upprätthåller och ansvarar för stadens terrängmätnings-, kartproduktions- och geografiska informationstjänster samt tar fram tillförlitliga läges- och registeruppgifter som grund för beslutsfattande. Grundkartan som används som botten för planering av detaljplaner uppdateras genom terrängkontroller.


Karttjänster har hand om stadens lagfarter som gäller markegendom, upprätthåller geografiska informationstjänster, gör förberedelser inför tomtöverlåtelser och sköter fastighetsbildning på detaljplaneområden.


Karttjänster upprätthåller byggnads-, fastighets- och adressregister.