Rakennuksen runko

Byggnadstillsyn

Byggnadstillsynen övervakar att byggandet i staden sker i enlighet med markanvändnings- och  byggnadslagen samt övriga föreskrifter och bestämmelser. Byggnadstillsynen handlägger lovärenden gällande byggande.


Byggnadstillsynen sköter den kontinuerliga övervakningen av den byggda miljön.