Vedenlaatu

Paimionjoki kuuluu ympäristöhallinnon seurantaohjelmaan. Paimionjoen tilaa seurataan säännöllisesti, jolloin saadaan tietoa muun muassa vesistön rehevöitymisestä ja haitallisten aineiden pitoisuuksista. Vesinäytteestä määritetään kemiallisia ja biologisia vedenlaatumuuttujia. Seurattavia muuttujia ovat ravinteet, happipitoisuus, a-klorofylli, sähkönjohtavuus, kiintoaine ja happea kuluttavien orgaanisten aineiden pitoisuus.

Paimion kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen seuraa tutkimuksin Paimionjoen, Vähäjoen ja Paimionlahden veden tilaa.