Meluntorjunta

Meluntorjunnalla halutaan luoda terveellinen ja viihtyisä elinympäristö, jossa on mahdollista nauttia hiljaisuudesta ja luonnon äänistä.  Kunnan ympäristöviranomainen valvoo päämäärän toteutumista.

Kunnan ympäristöviranomaiselle on tehtävä ympäristösuojelulain mukaan kirjallinen ilmoitus erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta tai tapahtumasta. Ilmoitus tehdään vähintään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Jos hanke toteutetaan usean kunnan alueella, ilmoitus tehdään sille elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, jonka toimialueella melu tai tärinä pääasiallisesti ilmenee.

Paimion kaupungin ympäristönsuojelumääräysten mukaan ilmoitusta ei tarvitse tehdä:
  • Arkisin kello 7-21 välisenä aikana tapahtuvasta kertaluonteisesta ja rakentamiseen liittyvästä toiminnasta kuten louhinnasta, lyöntipaalutuksesta ja räjäytystyöstä, jonka kokonaiskesto on enintään kaksi viikkoa. Toiminnanharjoittajan on kuitenkin tiedotettava työmaan naapurikiinteistöjen haltijoille riittävän ajoissa melusta ja sen kestosta.
  • Arkisin kello 7-21 välisenä aikana tapahtuvasta rakentamis-, korjaus-, purku- ja kunnossapitotyöstä, jossa käytetään häiritsevää melua ja laitteita ja jonka kokonaiskesto on alle kaksi viikkoa. Toiminnanharjoittajan on kuitenkin tiedotettava työmaan naapurikiinteistöjen haltijoille riittävän ajoissa melusta ja sen kestosta.
  • Äänenvahvistimen ja äänentoistolaitteiden tilapäisestä käytöstä yleisötilaisuuksissa ja muissa tapahtumissa esimerkiksi torilla tai urheilukentällä kello 7-22. Toiminnanharjoittajan on kuitenkin tiedotettava tilaisuuden/tapahtuman naapurikiinteistöjen haltijoille riittävän ajoissa melusta ja sen kestosta.
  • Yksityishenkilön talouteen liittyvästä toiminnasta
  • Lentonäytöksestä tai tilapäisestä yleisölennätyksestä
  • Ilotulituksesta