Luvat, ilmoitukset ja lainsäädäntö

Ympäristölupa

Ympäristölupaa on haettava toiminnalle, joka voi aiheuttaa ympäristön pilaantumista. Luvan varaisia toimia ovat esimerkiksi metsä-, metalli- ja kemianteollisuus, energiantuotanto, eläinsuojat ja kalankasvatus.

Lupa myönnetään ympäristönsuojelulain ja -asetusten perusteella sellaiselle toiminnalle, josta ei aiheudu haittaa ympäristölle tai terveydelle. Ympäristöluvassa määrätään esimerkiksi toiminnan laajuus ja päästöjen määrät.

Rekisteröintimenettely

Vähäisiä ympäristöhaittoja aiheuttavien toimintojen osalta ympäristönlupamenettely korvataan toiminnan rekisteröinnillä ympäristönsuojelun tietojärjestelmään ja jälkivalvonnalla. Suurin osa polttoaineteholtaan alle 50MW:n energiantuotantolaitoksista, nestemäisten polttoaineiden jakeluasemista ja asfalttiasemista ovat rekisteröitäviä toimintoja.

Pilaantuneet maa-alueet

Lisätietoja selvityksistä ja kunnostamistoimenpiteistä ympäristönsuojelusihteeriltä.