Juntolan luonnonsuojelualue

Juntolan luonnonsuojelualue (577-505-1-11 Kauppila, Jokipuisto) sijaitsee Kauppilantiellä, rajoittuen idässä ns. Myllyojaan, etelässä Paimionjokeen ja lännessä Juntolan voimalaitosalueeseen. Luonnonsuojelualue on pinta-alaltaan 1,5 ha ja sen lahjoittivat Väinö ja Lempi Tulonen 11.5.1959 omistamastaan Päivärinta -nimisestä tilasta Paimion kunnalle
Lääninhallituksen päätöksellä n:o 463 26/5 1961 on tila kokonaan rauhoitettu luonnonsuojelualueena.

Jari Kärkkäinen, Paimion arvokkaat luontokohteet, SKOY 2000. 
Perusteet : Paimionjokilaakson valtakunnallisesti arvokas maisema-alue, monipuolinen ja edustava kasvisto, seutukaava, Natura 2000 -ohjelma, uhanalainen laji, tieteellinen tutkimuskohde.
Juntolan luonnonsuojelualueella on tavattu 210 kasvilajia ja sen eteläosassa sijaitsee Juntolan niitty. 
Maankäyttövaraukset: Natura 2000 -ohjelma (Paimionjokilaakso, FI0200103), seutukaava (SU 607/ms 23), luonnonsuojelualue