Paimionlahti

Luonnonsuojelualueet

Euroopan unioni on perustanut Natura 2000 -verkoston pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden vähenemisen. Luonnonsuojelun kannalta tärkeät alueet on liitetty Natura 2000 -verkostoon, joka turvaa luonto- ja lintudirektiivissä määriteltyjen luontotyyppien ja lajien elinympäristöjä.

Jäsenmaat ovat laatineet kansallisen luettelon luontodirektiivin mukaisista Natura-alueistaan. Lisäksi verkostoon kuuluu lintudirektiivin mukaisia erityisiä suojelualueita, jotka jäsenmaat ovat itse valinneet ja ilmoittaneet EU-komissiolle.